Gembleng potensi graduan ceburi pertanian

ag_011

Setiap graduan yang bernaung di bawah Persatuan Graduan Usahawan Malaysia (PUGM) diajar dan dibantu dari pelbagai aspek tentang pertanian.


KETABAHAN, kecekalan dan semangat ingin maju merupakan senjata utama untuk bergelar usahawan tani berkualiti. Justeru, wujud pelbagai cabaran dalam melahirkan graduan usahawan tani yang mampu mengikis tanggapan buruk masyarakat kononnya graduan tidak sesuai menceburi bidang tersebut.

Ia menjadi cabaran bagi Persatuan Usahawan Graduan Malaysia (PUGM) supaya graduan menceburi pertanian dipandang positif oleh masyarakat.

Dengan melibatkan diri dalam pertanian secara sepenuh masa secara komersial, setiap graduan yang berdaftar akan dibantu dalam segala hal agar mereka mampu berdikari dan seterusnya menjadi idola kepada rakan-rakan graduan yang lain.

Presiden PUGM, Muzamir Mustafa berkata, kesemua graduan yang menyertai PUGM adalah mereka yang sememangnya meminati bidang pertanian tetapi tidak mempunyai modal untuk meneruskan minat mereka.

Dengan menyertai PUGM, Muzamir menambah, mereka dibiayai oleh Bahagian Pembangunan Usahawan Mara dan Agro Bank yang mengiktiraf modul program PUGM dengan pinjaman permulaan RM50,000 bagi seorang peserta di bawah projek perintis usahawan tani Kementerian Belia dan Sukan.

Setiap graduan yang mendaftar sebagai ahli katanya, akan diberi kursus sebelum mereka boleh memulakan projek pertanian dan sementara menunggu pinjaman diluluskan dalam tempoh dua bulan, mereka akan ditempatkan di tapak projek PUGM di Projek Pertanian Moden Kluang (PPMK).

”Mereka akan diberi pendedahan tentang teknik tanaman secara moden selain penjagaan dan bagaimana mahu menjadikan pertanian sebagai perniagaan kerana pertanian mampu mendatangkan hasil lumayan,” jelasnya.

Tambahnya lagi, selama dua bulan itu mereka akan diberi elaun RM500 seorang dan apabila pinjaman mereka diluluskan, mereka akan diberi tapak bersaiz 120 x 140 kaki siap dengan rumah lindungan hujan untuk memulakan projek pertanian moden mereka.

Buat masa ini Muzamir berkata, PUGM mempunyai tanaman buah naga dan rock melon di tapak berkeluasan 20 hektar di PPMK yang telah membuahkan hasil sejak diusahakan dua tahun lalu.

Setakat ini juga katanya, PUGM telah lahirkan lebih 10 graduan usahawan tani yang berjaya dan boleh dicontohi di seluruh Malaysia.

Bagi graduan yang telah berjaya katanya, pihak MARA dan Agro Bank tidak akan teragak-agak untuk memberi pembiayaan berterusan sekiranya rekod pembiayaan terdahulu mencatat pembayaran balik yang bagus.

”Mereka boleh mendapat pembiayaan sehingga RM300,000 sekiranya rekod bagus dan berpotensi untuk berkembang maju,” jelasnya kepada Utusan Malaysia.

Menurut Muzamir lagi, setakat ini terdapat 500 ahli PUGM di seluruh Malaysia yang melibatkan diri dalam bidang penternakan dan tanaman pelbagai hasil pertanian secara moden.

Muzamir yang juga Pengerusi PPMK mempunyai wawasan tersendiri untuk PUGM yang mana tapak seluas 0.2 hektar di tapak projek PUGM itu akan dibina sebuah chalet yang boleh memuatkan 50 peserta kursus pada sesuatu masa..

Tambahnya, ia akan dijadikan tempat kuliah, agro pelancongan serta kursus di ladang dan juga dijadikan tempat pengumpulan hasil ladang yang mana kesemua hasil ladang PUGM akan diselenggarakan oleh PUGM Holding Sdn. Bhd. bagi mengelak penggunaan orang tengah.

Buat masa ini katanya, hasil pertanian PUGM di hantar ke pasaran tempatan dan luar negara seperti ke Singapura.

Terkini tambah beliau, Jabatan Pembangunan Wanita (JPW) di bawah Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga Dan Masyarakat telah melawat ladang PUGM bagi mencari ruang dan peluang untuk sama-sama menimba ilmu bagi membangunkan wanita terutama ibu tunggal dalam bidang pertanian.

”PUGM bersedia untuk memberi khidmat sebagai mentor kepada ibu tunggal dan warga miskin dalam projek yang dijangka akan diusahakan tidak lama lagi iaitu penanaman cili secara fertigasi dan rock melon,” ujarnya.

Tambahnya, rock melon dan cili dipilih kerana masa untuk memungut hasil singkat dan pulangannya lumayan.

Insken bimbing usahawan tani Skill-Tech

ag_021

nORDIN Abdul Malek (kanan) dan Kamariah Yeop Abdullah (dua dari kanan) menilai kualiti udang yang dihasilkan pelatih Skill-Tech.


Kejayaan kerajaan mengubah persepsi masyarakat terhadap kerjaya bidang pertanian, telah mengubah paradigma petani, bukan hanya sebagai kerjaya biasa tetapi melonjakkannya sebagai usahawan.

Malah, kita berbangga kerana ramai usahawan tani yang telah mampu menembusi pasaran antarabangsa.

Dalam Skim Latihan Kemahiran Sumber Manusia Untuk ILKS Bumiputera, Indeks Petunjuk Prestasi (KPI) yang ditetapkan kerajaan antara lainnya adalah memastikan sebahagian pelatih menjadi usahawan sebaik sahaja tamat latihan.

Bagi mencapai KPI ini, Institut Keusahawanan Negara (Insken) memainkan peranan utama membimbing pelatih Institut Skill-Tech menjadi usahawan tani sebaik sahaja tamat latihan.

Menurut Pengarah Insken, Kamariah Yeop Abdullah, pihaknya telah dipertanggungjawabkan untuk mengurus dan memantau skim berkenaan sejak diwujudkan pada tahun lalu.

Antara lain, Insken telah mensasarkan supaya sekurang-kurangnya 30 peratus pelatih Tahap 1 dan 2 akan memulakan perniagaan sebaik sahaja tamat latihan.

Bakinya akan menceburi perniagaan selepas tamat kursus lanjutan peringkat Diploma Kemahiran Malaysia.

”Bagi mencapai KPI tersebut, kami membantu Skill-Tech membimbing pelatih menggunakan modul yang disediakan Insken termasuk melatih tenaga pengajar mereka dalam pengurusan subjek Keusahawanan,” katanya.

Berdasarkan pemantauan dan penyeliaan Insken , kami dapati Skill-Tech telah berjaya menanam minat yang mendalam pelatih terhadap pertanian secara komersial.

Maka tugas Insken adalah untuk memastikan pelatih ini dibimbing dengan asas pengurusan perniagaan.

Latihan Industri (LI) pula mengukuhkan lagi minat dan kefahaman mereka terhadap perniagaan pertanian dan industri asas tani.

”Pendekatan skill-Tech yang menekankan kemahiran LI dan jalinan kerjasama dengan banyak syarikat-syarikat berkaitan, memudahkan lagi proses pembentukan usahawan di kalangan pelatih,” ujar beliau.

Selain menjadikan keusahawanan dan jatidiri sebagai latihan wajib pelatih Skill-Tech, Sijil Keusahawanan Insken telah dijadikan syarat wajib untuk mendapatkan pembiayaan perniagaan seperti Mara dan Tekun.

”Oleh itu, mereka tidak perlu lagi untuk mengikuti kursus Latihan Pembangunan Usahawan (LPU) yang menjadi syarat Mara dan Tekun kepada bakal peminjam. Sebaliknya mereka layak memohon secara automatik selepas tamat latihan,” tambah beliau lagi.

Dalam pada itu, Pengerusi Eksekutif Institut Skill-Tech, Nordin Abdul Malek berkata, pihaknya bukan sahaja menggalakkan semua pelatih menjadi usahawan sebaik sahaja tamat latihan, malah menasihatkan mereka yang berhasrat untuk bekerja supaya menjadikannya sebagai pilihan terakhir.

Bagi mencapai visi dan KPI yang ditetapkan Insken, Institut Skill-Tech memastikan semua pelatih sentiasa diterapkan dengan konsep TEA yang menjadi teras Skill-Tech.

Konsep TEA bermaksud setiap pelatih perlu mempunyai tiga kemahiran iaitu kemahiran teknikal (Technical Skill), Keusahawanan (Entreprenuership) dan Kemahiran menghadapi cabaran (Adversity Quotient).

”Kajian dan pengalaman kami menunjukkan bahawa tanpa keupayaan TEA, pelatih kami tidak akan menjadi usahawan seperti diharapkan,” kata Nordin.

Jelas Nordin lagi, LI kedua akan menumpukan sepenuhnya persediaan perniagaan. Pelatih-pelatih yang sudah bersedia untuk membuka perniagaan akan memulakannya ketika LI kedua.

Pada masa ini juga, Skill-Tech sedang bekerjasama dengan Mara dan Permodalan Usahawan Nasional Berhad (PUNB) untuk mewujudkan inkubator usahawan tani ala Taman Kekal Pengeluaran Makanan (TKPM), milik MOA Inc.