MENANAM KOPI (KOPI ROBUSTA, KOPI LIBERICA, KOPI LUWAK)

KEPERLUAN ASAS TANAMAN

Pokok kopi memerlukan taburan hujan di antara 2000-3000 mm setahun.  Dalam masa yang sama pokok kopi juga memerlukan musim kering semasa pembentukan primordia bunga bagi pengeluaran hasil yang baik.  Pokok kopi juga memerlukan purata suhu di antara 19oC – 28oC serta kelembapan di antara 70-80%.

Faktor tanah

Pokok kopi boleh tumbuh dengan baik di kebanyakan jenis tanah.  Ini termasuk tanah-tanah yang berasal daripada lahar, granit, shales serta batu pasir.  Tanah gembur yang mempunyai bahan organik yang tinggi serta mengandungi bahan mineral yang mencukupi adalah sangat sesuai.  Tanah terebut mestilah mempunyai saliran air yang baik serta nilai pH diantara 4.5 – 6.5 disamping mempunyai unsur-unsur pemakanan yang mencukupi seperti nitrogen, fosforus, kalium, mangnesium serta bahan organik.

Faktor-faktor tanah dan kesesuaian untuk tanaman kopi

Sifat tanah

Kesesuaian

Sesuai Sederhana sesuai
Kecerunan 0 – 12o 12 – 20o
Saliran Tak sempurna salir ke salir* Agak sangat salir
Kedalam tanah berkesan > 75 cm 50 – 70 cm
Tekstur dan struktur Selain dari pasir yang tidak berstruktur
dan lempung masif
Lempung masif
Kemasinan > 50 cm 25 – 50 cm
pH 4.5 – 6.5
Ketebalan gambut < 25 cm 25 – 50 cm
Kandungan batu < 25% tersebar sama rata atau terdapat
di bawah kedalaman 75 cm
25-75% tersebar sama rata atau terdapat di bawah kedalaman 75 cm.
Ketidak seimbangan nutrien Tiada kandungan nutrien mikro yang berlebihan atau CEC dari sederhana
rendah ke rendah
CEC sederhana rendah

* Tak sempurna salir bermaksud mata air (water table) diantara 50-75 cm.
Air bertakung semasa hujan tetapi keadaan pulih selepas hujan

Tanah-tanah sederhana sesuai untuk tanaman kopi

Jenis tanah (siri) Masalah Pengurusan
Batu hitam, chunglun, gong, chenak, harimau, holyrood, kawang, kerayong, klau, lalat, lating, lintang, lubuk kiat, medang, merapoh, penambang, rengam, sagu, serada, serdang, tai tak, tampin, tampoi, tangga, tawar, tebok, telaga, telemong, terah, weng.

CED 5-10
meq/100 g tanah

CEC sederhana rendah.  Ikuti program pembajaan yang disyorkan.  Gunakan tambahan baja organik.
Kangar Lempong Organik dan Muk

Lapisan padat

Lapisan padat (di bawah 50 cm) atau berbatu.  Pecahkan lapisan padat dan buang batu-batu jika perlu.
Chenian

Langkawi

Curam

Sangat Salir

Sangat salir.  Adakan sistem pengairan.  Sediakan pokok-pokok pelindung secukupnya.
Gambut Nami

Benta

Lapisan gambut

CEC 5-10 meg/
100 g tanah

Curam
Lapisan padat

Ikuti syor pembajaan yang disyorkan.  Buat lubang tanaman di dalam lubang.  Sediakan sistem saliran.
Setiawan

Tekstur sederhana kasar dan struktur lemah.  CEC 5010 meq/100g tanah

Baling, Batang Merbau, Chat, Beserah, Bungor, Yong Peng, Jerangau, Kala, Kampong Kolam, Kangkar, Katong, Kekura, Laka, Lambak, Pohoi, Lancang, Munchong, Musang.

Curam.  CEC 5-10
meq/100g tanah

Kuantan

Sangat salir.  CEC 5-10 meq/100g tanah

Chuping, Kodiang, Masai, Pokok Sena dan Tavy

Berbatu. CEC 5-10g
meg/100g tanah

Tekstur halus/kasar.  Ikuti pgoram pembajaan yang disyorkan.  Gunakan tambahan baja organik.  Elak kerja-kerja penyediaan tanah ketiak tanah basah dan sediakan sistem saliran untuk tanah-tanah berstruktur halus.
Durian Curam.  Tekstur halus dan struktur kasar dan halus Elakkan hakisan tanah dengan menanam penutup bumi, menanam mengikut kontor, membina teres atau tapak pentas.
Apek Lapisan padat.  Tekstur sederhana halus dan struktur lemah.  CEC 5-10 meg/100 g tanah.
Asahan

Berbatu, lapisan padat.
CEC 5-10 meq/100g tanah

Hanya dua spesies kopi sahaja yang sesuai ditanam di negara ini, iaitu Kopi Liberica dan Kopi Robusta.  Pada masa ini kopi jenis Liberica (Coffea liberica Bull ex Hiem) sesuai ditanam di Semenanjung Malaysia (terutama Johor dan Selangor).  Manakala kopi jenis Robusta pula banyak ditanam di Sabah dan Sarawak.  Pokok kopi adalah dalam golongan tanaman saka.  Tanaman ini boleh hidup sehingga melebihi 25 tahun dan membesar sehingga kepada paras ketinggian 6-15 m sekiranya tidak dikawal.

Bagi tanaman kopi jenis Liberica, pertumbuhan akar tunjangnya boleh mencapai 0.5- 6.0 m manakala pertumbuhan akar sisi pula adalah diantara 2-3 m.  Kebiasannya sebanyak 4-8 akar sisi akan keluar daripada akar tunjang dan tumbuah secara mendatar.

Bagi kopi jenis Robusta pula,  pertumbuhan akar tunjangnya adalah lebih pendek dan biasanya tidak melebihi 0.5 m.  Ini diikuti dengan pertumbuhan akar sisi yang kebanyakannya tumbuh secara mendatar diikuti dengan pertumbuhan akar rerambut dalam lingkungan 0.3 m menghala permukaan tanah.

Pokok kopi yang ditanam menggunakan biji benih mula mengeluarkan bunga lebih kurang setahun selepas ditanam di ladang.  Ini berbeza daripada anak benih yang ditanam menggunakan baka cantuman di mana ia mula mengeluarkan bunga pada peringkat umur 6-9 bulan selepas ditanam  Kopi Liberica mengambil masa 8-13 bulan dari tarikh pengeluaran bunga untuk masak manakala kopi jenis Robusta mengambil masa antara 9-10 bulan untuk masak.

SEMAIAN

 1. Menggunakan biji benih

  Biji kopi terpilih disemai di dalam kotak semaian atau terus ke dalam polibeg.  Penyemaian terus ke dalam polibeg dapat mengurangkan kerossakan anak pokok semasa menjalankan kerja-kerja mengubah dan menjamin anak pokok kopi yang lebih seragam.  Biji benih mula bercambah 4-7 minggu selepas tarikh disemai dan lebih kurang 80% percambahan akan diperolehi selepas 8-10 minggu.  anak benih kopi hendaklah diubah ke ladang selepas 4-6 bulan.

 2. Pembiakan Secara Tampang

  Terdapat dua cara pembiakan tampang yang biasa digunakan di dalam pembiakan kopi, iaitu cara keratan dan cara cantuman.

  Cara Keratan:
  Pembiakan ini sangat sesuai untuk kopi jenis Robusta tetapi kurang sesuai untuk jenis Liberica.

  Cara Cantuman:
  Anak benih kopi yang ditanam di dalam polibeg boleh dicantum selepas berumur 6-8 bulan. 

SISTEM TANAMAN

 1. Tanaman tunggal
  Tanaman boleh dibuat menggunakan jarak tanaman 3m x 3 m segitiga sama dan dapat memberikan sebanyak 1,280 pokok sehektar.

 2. Tanaman Selingan Dengan Kelapa
  Tanaman boleh dibuat menggunakan jarak tanaman 3m x 3m di mana dua barisan kopi ditanam diantara barisan kelapa yang mempunyai jarak 9m x 9m.  Sebanyak 790 pokok boleh ditanam untuk setiap hektar.

PEMBAJAAN

Panduan membajaan kopi mengikut siri tanah seperti berikut:-

Selangor:

Jenis tanah:  Selangor, Briah, Kangkong
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP dalam tiap-tiap lubang

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
57
57
85
85
0.5
0.7
1.5
1.5
2.0
2.0
3.0
3.0


14

14
14
14
14


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5


14

14
14
14
14


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
170 6.0 42 1.5 28 1.0

Johor:

Jenis tanah:  Shallow Phase, Parit Botak Briah
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) Serbuk Batu Kapur dalam tiap-tiap lubang

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
99
99
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
3.5
3.5


14
14
14
14
28
28


0.5
0.5
0.5
0.5
1.0
1.0


14
14
23
23
28
28


0.5
0.5
0.8
0.8
1.0
1.0
Pokok besar
(6 bulan sekali)
198 7.0 57 2.0 71 2.5

Untuk tanah jenis Johor, tabur serbuk batukapur atau GML sebanyak 227 gm (8 oz), jarak 0.9 m (3 kaki) di sekeliling lubang semasa  hendak menanam dan dilakukan sekali setahun atau tabur sebanyak 454 gm (16 oz) tiap-tiap dua tahun.

Bagi tanah jenis Selangor, cara menabur sama seperti tanah jenis Johor disebabkan mempunyai keasidan tanah yang sama. Baja sebatian boleh juga digunakan selain daripada baja tunggal (straight fertilizers).  Selain daripada N-26 atau Urea, Calcium Ammonium Nitrate boleh juga digunakan dengan kadar yang berpatutan.  Di tanah yang lebih asid, baja yang mengandungi sulphate hendaklah dielakkan.

Jenis tanah:  Shallow Phase, Parit Botak Briah
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) GML

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI
gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
113
113
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
4.0
4.0


14

14
14
14
14


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
14
14
28
28
42
42
57
57
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0
Pokok besar
(6 bulan sekali)
227 8.0 42 1.5 170 6.0

Jenis tanah:  Gambut Cetek
Di lubang tanaman:  113 (4 oz ) CIRP + 227 gm (8 oz) GML + 7 gm Copper Sulphate

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI CuSO4
gm oz gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
85
85
142
142
0.5
0.8
1.5
1.5
3.0
3.0
5.0
5.0


14

14
14
14
14


0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
14
14
28
28
57
57
85
85
0.5
0.5
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0


7


14

14


0.25


0.5

0.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
283 10.0 42 1.5 255 9.0

Tabur serbuk batukapur atau GML sebanyak 0.5 kg (1 lb) jarak 0.9 m (3 kaki) di sekeliling lubang semasa hendak menanam dan dilakukan sekali setahun.  Di tanah yang lebih asid seperti Siri Linau, tabur sebanyak 0.9 kg (2 lb) tiap-tiap tahun.  Tanah gembur cetek boleh berlaku kekurangan unsur-unsur pekit (trace element) selain daripada Cu seperti Zu dan B.  Oleh itu analisa daun (foliar analysis) diperlukan.

Jenis tanah:  Tanah tinggi asal setempat (upland sedentary soils)
Di lubang tanaman:  1170 gm (6 oz) CIRP

Umur Pokok

Baja Bagi Sepokok

Bulan

N 26 CIRP KCI CuSO4
gm oz gm oz gm oz gm oz
2
6
10
14
18
22
26
30
14
23
42
42
71
71
113
113
0.5
0.8
1.5
1.5
2.5
2.5
4.0
4.0


14
14
28
28
42
42


0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
14
14
28
28
42
42
57
57
0.5
0.5
1.0
1.0
1.5
1.5
2.0
2.0

14

14

28

42

0.5

0.5

1.0

1.5
Pokok besar
(6 bulan sekali)
227 8.0 85 3.0 170 6.0


MEMUNGUT HASIL

Hasil pertama untuk jenis Liberica sudah boleh diperolehi selepas berumur 2 1/2 – 3 tahun.  Hanya buah masak dipungut setiap 2 minggu sekali.  Buah-buah kopi boleh diperolehi di sepanjang tahun tetapi musim yang berhasil tinggi ialah dari bulan Oktober ke Februari dan musim kecil dari bulan Mei dan Jun.

HASIL PENGELUARAN

Hasil kopi jenis Liberica yang didapati oleh pekebun-pekebun kecil ialah seperti berikut:-

 • Tanaman kopi tunggal
  6.7 – 9 ton.  – kopi jambu/ha/tahun (45-60 pikul/ekar/tahun) atau (5-6 pikul biji kering).

 • Kopi sebagai tanaman (selingan dengan kelapa)
  6 – 7.5 ton – kp\opi jambu/ha tahun (40-50 pikul/ekar/tahun) atau (4-5 pikul biji kering).

Hasil kopi jenis Robusta:

4.5 – 5.2 ton – kopi jambu/ha/tahun (30-35 pikul/ekar/tahun) atau (7-8 pikul biji kering).

Kadar pertukaran kopi jambu/biji kering ialah:-   Liberica (10:1)     Robusta (4.5:1)       Arabica (5.5:1)

PANDUAN MENCANTAS POKOK

3 thoughts on “MENANAM KOPI (KOPI ROBUSTA, KOPI LIBERICA, KOPI LUWAK)

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

Connecting to %s