ANNUR AQUACULTURE DEVELOPMENT

ANNUR AQUACULTURE DEVELOPMENT adalah syarikat perniagaan yang didaftarkan pada Januari 2007 di Kuala Lumpur, Malaysia . Syarikat ini ditubuhkan khas untuk projek yang berkaitan dengan perikanan, khasnya pembenihan udang Galah dan ikan air tawar kerana kepakaran pengarah operasinya bekerja selama lebih 20 tahun dalam bidang tersebut.

galakan dan insentif yang diberikan oleh kerajaan untuk meningkatkan tahap pengeluaran sektor pertanian, untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspOt serta mengurangkan jumlah impot barangan makanan, telah menggalakkan pelaburan dalam bidang ini.

permintaan terhadap produk makanan berkaitan ikan / udang akan meningkat sehingga 1.6 juta tan metrik menjelang 2010. jabatan perikanan telah menetapkan sasaran pengeluaran akuakultur sebanyak 600,000 tan metrik, bernilai rm 6.5 bilion dapat dihasilkan daripada aktiviti akuakultur menjelang tahun 2010. ANTARA STRATEGI PEMBANGUNAN YANG DIRANCANG, ADALAH DENGAN MENINGKATKAN PRODUKTIVITI SISTEM PENGELUARAN DAN MEMBANGUNKAN PROJEK TERNAKAN SECARA BESAR-BESARAN MELALUI PENYERTAAN SYARIKAT SWASTA.

OLEH ITU FAKTOR-FAKTOR YANG DI ATAS TELAH MEMBUKA PELUANG PENDAPATAN DAN PERNIAGAAN YANG BERPOTENSI UNTUK DICEBURI OLEH MEREKA YANG BERMINAT.

KURSUS YG DITAWARKAN

Terdapat banyak kursus yang disediakan oleh pihak kerajaan melalui badan-badan yang bertanggung-jawab termasuk juga daripada pihak swasta. Kami di Annur-Auaqulture juga menyediakan latihan, kursus dan khidmat nasihat dalam bidang akuakultur merangkumi pembenihan, pembiakan, penyediaan ladang/kolam ternakan dan sebagainya bagi ikan air tawar dan udang galah, antara kursus-kursus dan latihan yang disediakan:

 • Pembenihan Udang Galah
 • Pembenihan Ikan Air Tawar
 • Sistem kolam penternakan/pembenihan komersial
 • Tangki Fiber
 • Ikan Hiasan
 • Setiap kursus disediakan dengan cara yang mudah difahami dan praktikal. Dengan mengikuti setiap kursus, kaedah dan tunjuk-ajar yang disediakan ianya mampu memberi pulangan dalam pelaburan anda.

  Sila Hubungi:

  ANNUR AQUACULTURE DEVELOPMENT,
  KG. TANAH LESEN, JALAN TANAH WAKAF,
  PEKAN BAGAN TERAP, SUNGAI BESAR,
  45300 . SELANGOR DARUL EHSAN ,
  MALAYSIA .
  NO.TELEFON : 03-32162840
  MOBILE : 019 2597570 / 019 6479129
  WEBSITE : http://www.annuraquaculture.com.my
  E-MAIL : enquiry@annuraquaculture.com.my

  Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) berkenaan Akuakultur

  Akuakultur merupakan penternakan atau pembiakan menggunakan sumber air (ikan, karang, alga dan organisma akuatik), juga dikenali sebagai penternakan-akuatik, terma ini berbeza dengan penangkapan ikan dimana ia melibatkan satu usaha manusia untuk membiak dan menambah organisma-organisma air iaitu dengan mengeluarkannya daripada habitat asal. Subset kepada akuakultur termasuk Matrikultur (akuakultur hidupan laut); Algakultur (rumpai laut dan pelbagai alga); Penternakan ikan (pembenihan dan pembiakan ikan seperti keli, tilapia dan pelbagai jenis hidupan ikan); dan pembiakan mutiara.

  Kerajaan telah memainkan peranan penting dan pertumbuhan dan penggalakan industri akuakultur memandangkan potensi yang besar yang terdapat didalamnya, seperti petikan yang diambil dari laman web http://agrolink.moa.my , Konsortium Perikanan Nasional Berhad, ditulis oleh Bahagian Industri Tanaman, Ternakan dan Perikanan.

  “Permintaan terhadap makanan berasaskan ikan dijangka terus meningkat dengan meningkatnya penggunaan per kapita ikan negara daripada 49 kg kepada 56 kg menjelang tahun 2010. Oleh yang demikian, bagi mengurangkan pergantungan yang tinggi terhadap ikan yang diimport, pengeluaran ikan negara perlu ditingkatkan sejajar dengan peningkatan penggunaan isirumah serta permintaan daripada sektor pemprosesan. Pengeluaran akuakultur juga perlu di tingkatkan selaras dengan matlamat Imbangan Dagangan Negara untuk meningkatkan pendapatan eksport makanan.

  Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3) telah mengenalpasti akuakultur sebagai satu subsektor perikanan yang boleh menyumbang kepada peningkatan pengeluaran ikan negara. Akuakultur yang berskala besar atau komersial juga boleh dibangunkan sebagai satu industri yang dapat meningkatkan pengeluaran ikan. Sehubungan dengan itu, penyertaan sektor swasta dalam pengeluaran makanan berasaskan ikan akan dipertingkatkan, sama ada melalui akuakultur berskala komersial atau sederhana selaras dengan matlamat DPN3.

  Bagi menjamin penggunaan sumber yang rasional dan mapan, pembangunan akuakultur hendaklah dijalankan secara terancang melalui pengezonan kawasan pembangunan akuakultur supaya lebih berpusat dan tersusun, “

  A – Z SKIM KONTRAK AYAM PEDAGING

  A. Apakah skim kontrak ternakan ayam tersebut?

  Perusahaan ayam di negara ini telah maju setapak lagi dengan wujudnya sistem integrasi ternakan ayam daging. Pemeliharaan ayam daging berkontrak adalah sebahagian daripada sistem integrasi ternakan ayam tersebut. Di dalam sistem integrasi ternakan ayam daging, beberapa komponen seperti ladang ayam pembiakan dan penetasan, pengilang makanan ternakan, kesihatan ternakan, loji pemprosesan, pengembangan dan pemasaran ayam adatah dikawal oleh sesebuah syarikat yang besar yang juga dikenali sebagai integrator. Pemeliharaan ayam daging biasanya dilakukan oleh penternak secara kontrak di bawah kelolaan integrator tersebut.
  Secara ringkas struktur organisasi sistem integrasi ternakan ayam daging adalah seperti Rajah 1.

  			INTEGRATOR
  			   |	<-- Ladang Ayam Pembiakan
  			   |	<-- Pusat Penetasan
  			   |	<-- Kilang Makanan
  			   |	<-- Kesihatan & Khidmat Nasihat
  			   |	<-- Loji Memproses/Prosesan Lanjutan
  			   |	<-- Pemasaran
  			   |	
  		Pemeliharaan |
  PENTERNAK ---> dan -------->|
  		Pengeluaran |
  		Ayam Daging |
  			   V
  			PENGGUNA
  

  Rajah 1: Struktur Organisasi Sistem Integrasi Ternakan Ayam Daging

  B. Siapakah integrator-integrator ini?

  Mereka ini terdiri daripada Kentucky Fried Chicken (KFC), Pertanian Charoen Pokphand (CP), Goldkist, Leong Hup, Cargill dan Malayan Flour Mills (MFM}.
  C. Apakah peranan saya di dalam integrasi ayam daging ini sebagai seorang penternak?

  Peranan anda ialah memelihara anak-anak ayam dengan makanan dan lain-lain input yang telah dibekalkan oleh integrator kepada anda. Tetapi sebelum anda dibekalkan dengan segala input yang isebutkan, anda mestilah menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator terlebih dahulu.
  D. Kenapa berkontrak?

  Penternak hendaklah bersetuju memelihara anak-anak ayam dengan menggunakan makanan/ubat-ubatan dan mematuhi syarat-syarat dan nasihat yang diberikan oleh integrator. Harga anak ayam dan makanan termasuk harga ayam akan ditetapkan. Jika anda bersetuju dengan syarat-syarat dan harga anak ayam, makanan dan harga ayam daging yang akan dibeli semula oleh integrator, anda akan diminta menandatangani surat perjanjian atau kontrak dengan pihak integrator.
  E. Apakah kebaikan menyertai skim kontrak ini daripada menternak ayam sendirian?

  1. Anda tidak memerlukan modal yang banyak untuk memulakan projek. Anda cuma perlu membiayai pembinaan reban dan peralatan serta bekalan api dan air.

  2. Sebagai seorang penternak kontrak, anda tidak perlu bimbang ke mana ayam daging anda yang telah cukup umur dan beratnya hendak dijual. Ini kerana pihak integrator akan membeli semula ayam-ayam daging yang telah anda pelihara.

  3. Masalah turun naik harga yang sentiasa berlaku tidak akan menjejaskan anda. Anda akan dibayar dengan harga di ladang yang telah ditetapkan seperti yang terdapat di dalam kontrak anda dengan pihak integrator.

  4. Bekalan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dibekalkan kepada anda secara kredit. Input-input ini akan dibayar kepada integrator selepas ayam anda dijual kepada integrator tersebut.


  Apabila kontrak telah ditandatangani dan reban serta peralatan-peralatan lain telah disediakan, anak ayam dan makanan akan terus dihantar ke reban anda.
  F. Berapa lamakah satu-satu kontrak tersebut?

  Ada yang mengikat kontrak untuk 1 atau 2 tahun. Tetapi, jika anda seorang penternak yang baik dari segi prestasi pemeliharaan ayam daging tersebut, kontrak tersebut boleh diperbaharui selepas ia tamat.

  Tetapi jika anda didapati tidak memelihara ayam-ayam daging dengan baik dan selalu cuai dan rugi, kontrak anda boleh dibatalkan bila-bila masa oleh pihak integrator.
  G. Bagaimana caranya untuk mendapatkan kontrak tersebut?

  1. Anda mestilah mempunyai tanah yang sesuai dan yang boleh dimasuki oleh lori. Jika tidak terdapat jalan yang sesuai, sukar bagi lori untuk masuk menghantar anak ayam dan makanan ke reban.

  2. Anda juga mestilah mempunyai modal yang cukup untuk mendirikan reban mengikut panduan daripada pihak integrator, membeli peralatan bekas makanan dan minuman dan lain-lain serta kemudahan air dan api.

  3. Hubungilah integrator yang bergiat menjalankan skim ini dan berdekatan dengan tempat anda. Tetapkan temujanji untuk pihak integrator pergi melihat tanah yang anda cadangkan sebagai tapak ternakan ayam daging kontrak tersebut.


  Jika pihak integrator telah bersetuju dengan tapak tanah dan anda bersetuju dengan syarat-syarat kontrak, anda bolehlah menandatangani kontrak sebelum reban didirikan.
  H. Adakah latihan dan pengalaman diperlukan?

  Ya. Malah jika anda telah dilatih untuk menternak ayam daging secara komersial, peluang anda untuk mendapatkan kontrak adalah lebih cerah lagi. Tetapi latihan saja bukanlah syarat yang utama untuk mendapatkan kontrak. Malah ramai penternak yang telah berjaya tidak pernah mendapat latihan yang formal.
  I. Siapakah yang menyediakan latihan?

  Jabatan Perkhidmatan Haiwan. Pergilah ke Pejabat Haiwan yang berdekatan untuk maklumat lanjut tentang kursus dan tarikh yang sesuai untuk anda.
  J. Di manakah latihan ini dijalankan?

  Jabatan Perkhidmatan Haiwan anda mempunyai 3 buah pusat untuk memberi latihan yang anda pertukan untuk menternak ayam daging secara komersial. Pusat-pusat tersebut adalah seperti berikut:

  1. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Cheras, Selangor.

  2. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam Ayer Keroh, Melaka.

  3. Pusat Latihan dan Ternakan Ayam di Marang, Kuala Terengganu, Terengganu.


  Kursus ayam daging secara komersial yang dijalankan memakan masa selama 6 minggu.
  K. Selepas penternak menyediakan reban dan peralatan yang diperlukan, apa pula peranan integrator?

  Anak ayam dan makanan akan dihantar ke reban anda. Selain daripada. membekalkan anak ayam, makanan, ubat-ubatan dan khidmat nasihat, integrator akan memasarkan ayam-ayam yang telah anda pelihara dengan harga yang telah ditetapkan, seperti di dalam kontrak yang telah anda dan kontraktor persetujui dan tandatangani.

  Ladang Penternak Ayam Kontrak

  L. Bolehkah saya mengetahui syarat-syarat kontrak secara am?

  Di antara syarat-syarat utama yang perlu anda sebagai penternak patuhi adalah seperti berikut:-

  1. Tidak membeli anak ayam dan makanan secara kredit daripada integrator/syarikat lain.

  2. Memelihara ayam-ayam yang dibekalkan dengan baik.

  3. Tidak menjual ayam-ayam atau makanan yang dibekalkan kepada orang lain.

  4. Bertanggungjawab ke atas semua kos yang terlibat sehingga ayam yang dipelihara dijual.

  5. Menjaga kebersihan ladang dan pengurusan seperti yang dikehendaki oleh integrator.


  Selain daripada syarat-syarat am di atas, pihak integrator mungkin ada syarat-syarat yang lebih khusus lagi. Pastikan anda telah benarbenar faham dengan kontrak sebelum ianya dipersetujui. Sebagai contoh, ada pihak integrator yang mahukan anda menghantar ayam ke pusat pemprosesan dengan berat badan yang telah ditetapkan di dalam kontrak.

  Syarat-syarat yang telah ditetapkan hendaklah dipatuhi. Prestasi penternakan anda juga adalah diawasi oleh integrator. Jika anda tidak mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan prestasi penternakan anda pula rendah, kontrak anda mungkin dibatalkan pada bila-bila masa.
  M. Bagaimana mendapatkan keuntungan dari sistem kontrak?

  1. Jika anda adalah penternak yang masih baru dan belum berpengalaman, mulakan ternakan anda dengan bilangan minima yang ditetapkan oleh integrator. Tetapi, apabila telah berpengalaman, tingkatkan bilangan ayam yang anda pelihara. Jika anda seorang penternak yang gigih dan dibantu pula oleh keluarga, 10,000 ekor ayam bagi satu pusingan adalah dicadangkan (setahun anda boleh memelihara sebanyak 5 pusingan).

  2. Kurangkan kematian di bawah paras 4% sahaja untuk memperbaiki keuntungan bersih.

  3. Jangan membazir makanan. Sentiasa periksa kedudukan bekas makanan ayam anda. Kedudukan bekas makanan yang terlalu rendah bagi ayam yang telah berumur 2 minggu ke atas menyebabkan makanan terbuang dan akan menyebabkan pembaziran.

  4. Pastikan sistem pengurusan, termasuk kesihatan ayam yang dipelihara sentiasa diberi perhatian.
  N. Siapakah yang menyediakan ubat-ubatan dan khidmat nasihat?

  Pihak integrator. Malah pihak integrator akan menghantar wakil-wakil mereka untuk memberi khidmat nasihat yang anda perlukan.
  O. Dari mana pelan dan anggaran kos reban ayam boleh diperolehi?

  Kebanyakan integrator mempunyai pelan reban yang mana anda terpaksa ikuti. Anggaran kos mendirikan reban juga~ada disertakan.
  P. Saya ingin menternak 5,000 ekor ayam, berapa banyakkah modal untuk reban dan peratatan yang diperlukan untuk menternak ayam?

  Oleh kerana harga bahan-bahan seperti kayu, atap, upah dan lain-lain adalah berbeza mengikut tempat, anda mestilah mempunyai modal di antara $15,000 – $20,000 untuk reban dan peralatan yang diperlukan.
  Q. Adakah integrator menetapkan bilangan minima ayam daging yang ingin dipelihara?

  Ada. Kebanyakan integrator bersetuju mengadakan kontrak dengan anda jika anda ingin memelihara di antara 3,000-4,000 ekor ayam daging satu pusingan.

  Pastikan dengan integrator yang telah anda pilih berapa bilangan minima ayam daging yang membolehkan anda memulakan ternakan secara kontrak tersebut.
  R. Berapa kali pemeliharaan boleh didapati bagi setahun?

  Ia bergantung kepada kontrak. Jika kontrak yang anda perolehi memerlukan ayam berumur 35 – 40 hari, anda boleh memelihara sehingga 6 kali setahun. Tetapi, jika anda dikehendaki memelihara sehingga 45 – 50 hari, anda boleh memelihara sebanyak 5 kali pusingan/tahun.
  S. Jika saya kekurangan wang sebagai modal untuk pembinaan reban dan pembelian peralatan yang diperlukan, bolehkah saya meminjam daripada bank?

  Boleh. Tetapi biasanya bank akan membiayai 60 – 70% daripada modal keseluruhan untuk tujuan pembinaan reban dan pembelian peralatan tersebut. Hubungilah bank yang berdekatan untuk keterangan lanjut.
  T. Adakah skim kontrak ternakan ayam daging ini menguntungkan?

  Tentu sekali. Secara am anda boleh mendapati 30 – 40 sen untung bersih bagi setiap ekor ayam yang anda jual. Jika kematian ayam rendah, mungkin anda boleh mendapat untung yang lebih tinggi lagi. Pastikan makanan ayam daging yang dibekalkan digunakan dengan cekap agar kadar tukaran makanan (FCR) anda mencapai 2.0 – 2.1 pada berat ayam 2 kg hidup.
  U. Apakah kadar tukaran makanan atau FCR tersebut?

  Kadar tukaran makanan, atau FCR itu ialah satu nilai yang menggambarkan banyak makanan yang diperlukan oleh seseekor ayam untuk menukar makanan kepada daging. Sebagai contoh, jika kadar tukaran makanan ayam daging anda 2.2, ini bermakna anda terpaksa memberi 2.2 kg makanan untuk ditukarkan menjadi 1 kg daging.

  Kadar tukaran makanan ini bergantung kepada beberapa faktor. Di antaranya:-

  1. Kuatiti dan baka anak ayam

  2. Kualiti dan jenis rnakanan yang diberikan

  3. Kadar kematian.

  4. Pembaziran makanan akibat daripada kecuaian untuk menetapkan ketinggian bekas makanan.

  5. Pengurusan keseluruhannya termasuk status penyakit di ladang ternakan.


  Oleh kerana kualiti makanan dan anak ayam yang diberikan oleh pihak integrator adalah terjamin, anda mestilah mengawasi kadar kematian ayam-ayam daging yang anda pelihara. Jika ayam yang ada pelihara mati, makanan yang selama ini diberikan kepada ayam tersebut adalah sia-sia sahaja. Ini yang menyebabkan kadar tukaran makanan ayam daging anda menjadi 2.5 atau 2.6 dan sebagainya.

  Kadar tukaran makanan yang baik adatah dalam lingkungan 2 pada berat badan 2 kg, iaitu ayam daging anda memerlukan 2 kg makanan untuk ditukar menjadi 1 kg daging.
  V. Adakah penternak yang mengalami kerugian daripada kontrak ayam daging ini dan kenapa?

  Ada. Terdapat beberapa sebab. Di antaranya disebabkan oleh:

  1. kematian yang melebihi 5%

  2. kadar tukaran makanan sehingga melebihi 2.25 pada berat badan kg. 2 (hidup)
  W. Adakah pihak integrator datang menangkap ayam yang telah cukup berat dan umurnya.

  Tidak semestinya. Ada integrator yang datang menangkap ayam di reban. Tetapi, ada juga yang mahukan anda menghantarnya ke loji pemprosesan ayam.
  X. Oleh kerana sema input diberi secara kredit, bagaimana hutang terhadap integrator diselesaikan?

  Sebelum ayam anda dikeluarkan oleh integrator dari ladang atau selepas ayam tersebut sampai di loji pemprosesan, ayam akan ditimbang. Pendapatan anda akan ditentukan. Pihak integrator akan menolak semua kos anak ayam, makanan, ubat-ubatan yang telah anda gunakan. Bakinya adalah milik anda. Tetapi jangan lupa selesaikan hutang bank anda terlebih dahulu, jika anda masih belum habis menjelaskan hutang untuk pembinaan reban dahulu.
  Y. Bagaimana boleh berjaya dalam ternakan ayam daging berkontrak

  1. Anda mesti lah seorang yang berdisiplin dan bersungguh-sungguh semasa menjalankan kontrak ternakan tersebut.

  2. Sistem kontrak ini bukan tajaan kerajaan. Pihak integrator tidak akan meneruskan kontrak jika anda didapati tidak berminat untuk meneruskannya. Prestasi anda sentiasa diawasi.

  3. Untuk mencapai kejayaan dan keuntungan, anda mestilah meneruskan projek ini sekurang-kurangnya selama 5 tahun berturut-turut. Jika selepas 1 atau 2 pusingan ancla berhenti atau diberhentikan, hutang dari pinjaman anda pun tidak mungkin habis dibayar.
  Z. Bagaimana untuk mendapat keterangan lanjut?

  Disertakan senarai integrator serta alamat dan nombor telefon untuk tindakan anda seterusnya. Hubungilah pegawai yang menguruskan ternakan secara kontrak di alamat yang disediakan.

  KRITERIA PENGURUSAN DAN KAWALAN KEBERSIHAN (SANITASI) UNTUK PEROLEHAN STATUS EKSPORT BAGI LADANG-LADANG MENGIKUT TERNAKAN

  AYAM PENELUR

  A. Kriteria Wajib

  1. Amalan Perladangan Dan Sumber Ternakan Ayam

  • Hanya satu jurusan ternakan ayam boleh dipelihara di ladang
  • Ternakan lain tidak dibenarkan dipelihara di dalam ladang
  • Sumber anak ayam mestilah dari ladang yang diiktirafkan bebas dari penyakit Pullorum oleh JabatanPerkhidmatan Haiwan.

  2. Pembuangan Bangkai Ayam dan Tinja

  • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan bangkai ayam yang bersistematik
  • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan tinja dan sampah tebal yang bersistematik

  3.. Kemudahan/Kelengkapan Pengendalian Telur

  • Bilik Pengredan Telur
  1. Bilik pengredan telur haruslah dingin, pengudaraannya baik, bersih dan sucikuman
  2. Kelengkapan pengredan telur haruslah bersih
  3. Keadaan bekerja di bilik pengredan telur haruslah selesa di dalam pakaian biasa
  • Bilik Penyimpanan Telur
  1. Bilik penyimpanan telur harus berasingan daripada bilik pengredan telur
  2. Bilik penyimpanan telur haruslah dingin, bersih dan sucikuman

  4. Pembasmian Kuman Ke Atas Kenderaan

  Pintu masuk/keluar ke ladang haruslah dilengkapkan dengan pencelup roda bertutup dan alat penyembur

  5. Pemagaran Sempadan

  Kawasan ladang dan unit pengeluaran ayam harus dipagari sepenuhnya dengan ‘chain-link’ atau bahan seumpamanya yang sesuai.

  6. Pencelup Kaki

  Setiap bangksal ayam harus disediakan dengan pencelup kaki basmi kuman yang kekal

  B. Kriteria Tambahan

  1. Biosecurity Pegawai-Pegawai/Pelawat/Kakitangan

  Semua pegawai, pelawat dan kakitangan harus disediakan dengan but(kasut getah) dan pakaian yang sesuai.

  Pintu masuk ke ladang harus disediakan dengan bilik persalinan lengkap dengan paip hujan dan /atau alat penyembur

  2. Pengasingan Bangsal Ayam

  Jarak diantara bangsal-bangsal ayam disyorkan sekurang-kurangnya 30 kaki

  3. Pengurusan Sampah Sarap

  Pihak ladang harus mengamalkan program pengurusan sampah sarap yang baik untuk menetukan tiada masalah bau dan lalat

  4. Kebersihan Am

  Kawasan ladang, kilang makanan, stor untuk ubat dan makanan harus bersih dan teratur

  Pihak ladang harus menyediakan kelengkapan bilik mandi dan tandas secukupnya dan di lokasi yang sesuai untuk pegawai, kakitangan dan pelawat

  5. Rekod

  Pihak ladang harus menyimpan pelan susunatur menunjukkan kedudukan bangsal-bangsal ayam dan struktur ladang

  Pihak ladang harus mengekalkan rekod program dan amalan suntikan yang kemaskini, rekod pengubatan (makanan, ‘parenteral’, ‘oral’) di sepanjang masa.

  AYAM PEDAGING

  A. Kriteria Wajib

  1. Amalan Perladangan Dan Sumber Ternakan Ayam

  • Hanya satu jurusan ternakan ayam boleh dipelihara di ladang
  • Ternakan lain tidak dibenarkan dipelihara di dalam ladang
  • Sumber anak ayam mestilah dari ladang yang diiktirafkan bebas dari penyakit Pullorum oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan

  2. Pembuangan Bangkai Ayam dan Tinja

  • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan bangkai ayam yang bersistematik
  • Mesti mengamalkan pembuangan/pemusnahan tinja dan sampah tebal yang bersistematik

  3. Amalan Semua – Masuk – Semua – Keluar

  Pihak ladang haruslah mengamalkan sistem semua masuk-masuk-semua keluar. Perbezaan diantara umur-umur ayam di ladang tidak melebihi 2 minggu

  4. Pembasmian Kuman ke Atas Kenderaan

  Pintu masuk/keluar ke ladang haruslah dilengkapkan dengan kemudahan-kemudahan seperti di bawah

  •   Saiz Ladang Kemudahan
  •   Bawah 50,000 ekor Penyembur dan pencelup roda
  •   Lebih 50,000 ekor Penyembur dan pencelup roda bertutup

  5. Pemagaran Sempadan

  Kawasan ladang dan unit pengeluaran ayam haruslah dipagari sepenuhnya dengan bahan yang sesuai

  6. Pencelup Kaki

  Setiap bangsal ayam harus disediakan dengan pencelup kaki basmi kuman yang kekal

  B. Kriteria Tambahan

  1. Biosecurity Pegawai-Pegawai/Pelawat/Kakitangan

  Semua pegawai, pelawat dan kakitangan harus disediakan dengan but(kasut getah) dan pakaian yang sesuai.

  2. Pengurusan Sampah Sarap

  Pihak ladang harus mengamalkan program pengurusan sampah sarap yang baik untuk menetukan tiada masalah bau dan lalat

  3. Kebersihan Am

  Kawasan ladang, kilang makanan, stor untuk ubat dan makanan harus bersih dan teratur

  Pihak ladang harus menyediakan kelengkapan bilik mandi dan tandas secukupnya dan di lokasi yang sesuai untuk pegawai, kakitangan dan pelawat

  Pihak ladang harus mempunyai kemudahan untuk pembasuhan sangkar ayam yang telah digunakan

  4. Rekod

  Pihak ladang harus menyimpan pelan susunatur menunjukkan kedudukan bangsal-bangsal ayam dan struktur ladang

  Pihak ladang harus mengekalkan rekod program dan amalan suntikan yang kemaskini, rekod pengubatan (makanan, ‘parenteral’, ‘oral’) di sepanjang masa.

  ITIK PEDAGING

  Kriteria untuk komoditi adalah seperti kriteria untuk ternakan ayam pedaging oleh itu sila rujuk kriteria ayam pedaging

  PEMAKANAN TERNAKAN

  Ternakan Ruminan

  Ternakan Ruminan mempunyai sistem penceranaan yang terdiri daripada Mulut, Esofagus, Usus kecil, Usus besar, Sekum, Rektum dan perut yang mempunyai empat bahagian iaitu Rumen, Retikulum, Omasum dan Obomasum (berfungsi seperti perut biasa yang terdapat pada ternakan bukan ruminan “monogestrik”.

  Bagi ternakan lembu perutnya mempunyai isipadu antara 120 – 170 liter yang mana memenuhi 3/4 daripada bahagian abdomen dan rumen merupakan bahagian yang terbesar sekali meliputi 80%, retikulum 5%, omasum 6-8% dan abomasum 7- 8%.

  Apabila makanan berada didalam rumen dan retikulum, ia akan diceranakan oleh mikrooganisma, berjuta-juta bakteria dan protozoa jenis anaerobik akan menyerang selulosa dalam makanan bagi mendapatkan nutrien yang seterusnya digunakan untuk keperluan mikroogranisma itu sendiri . Bakteria mengeluarkan enzim selulase bagi mencerana selulosa dan menghasilkan monosakarida. Suhu dan pH dalam rumen sesuai untuk menjalankan fermentasi. Bahan makanan berada didalam rumen selama lebeh kurang 60 jam. Hasil daripada proses ini daripada proses fermentasi ini meruapkan asid-asid lemak, contohnya seperti asid asetik, propionik dan asid butirik. Asid-asid ini diserap kedalam sistem darah melalui dinding rumen dan dibawa kehati. Fementasi juga menghasilkan gas, kebanyakanya karbon dioksida ( CO2 ) dan metana dikeluarkan melaluai proses sendawa.

  Setelah beberapa lama berada didalam retikulum dan apabila campuran makanan tadi menjadi bendalir, retikulum akan mengecut dan ini akan menggerakan campuran makanan tersebut (berserta dengan bekteria) ke bahagian omasum iaitu bahagian ketiga perut. Omasum juga dipangil perut kitab, mengandungai lebeh kurang 100 lipatan yang permukaanya mengandungi unjuran papila. Bahan bendalir terus memasuki abomasum. Bahan makanan yang kasar akan tersangut pada lipatan diantara papila dan disini berlaku lagi proses penceranaan. Akhir sekali semua makanan (termasuk bakteria) akan sampai ke abomasum. Di abomasum penceranaan dijalankan oleh enzim yang dikeluarkan oleh haiwan sendiri.

  Kesimpulananya pada haiwan ruminan terdapat dua jenis penceranaan, iaitu pertama penceranaan olah mikroorganisma yang berlaku didalam rumen dan retikulum, dan kedua pula penceranaan oleh enzim yang berlaku didalam abomasum dan usus kecil.

  Pada haiwan monogestrik sebahagian besar proses penceranaan dilakukan oleh enzim oleh yang demikian haiwan-haiwan tersebut tidak mampu mencerana makanan berserabut tinggi

  Ternakan memerlukan nuterian untuk terus hidum serta mengeluarkan hasil, nuterian yang diperlukan itu terdiri daripada Protein, Kabohidrat, Lemak, Vitamin dam Mineral disamping Air. Nutirean ini diperolehi didalam bentu makanan, makanan dihadzamkan dan diserap masuk kedalam darah untuk digunakan oleh tisue badan ternakan.

  Protein

  Protein merupakan bahan organik yang mengandungai unsur-unsur nitrogen, karbon dan oksigen yang terdapat didalam semua jenis organisma. Tisu haiwan dan tumbuhan mengandungi berbagai-bagai jenis proten didalam kuantiti yang berbeza, protein berfungsi sebagai struktur bagi sel dan tisu, penting bagi mengendalikan pelbagai proses metabolisma didalam badan organisma. Bagi mamalia protein menyumbangkan hapir setengah bahagian daripada anggota badan (berdasarkan berat kering) iaitu hampir satu pertiga terdapat didalam otot, satu perlima dalam tulang, satu persepuloh dalam kulit yang lainnya dalam cecair darah dan limfa.

  Fungsi utama protein ialah untuk pembenaan tisu, iaitu untuk pertumbuhan, pengeluaran susu, telur, bulu dan pembiakan, selain fungsi-fungsi ini, protein yang dimakan dan diserap oleh haiwan digunakan untuk penggantian dan pembaikan tisu-tisu yang rosak dan lama. Tisu-tisu didalam badan haiwan sentiasa berada didalam keadaan dinamik dan berubah, tisu lama diserap dan tisu baru yang mengantikan tisu lama sentiasa dibina. Jadi proses pembenaan dan penyerapan protein sentiasa berlaku dan perlu dibekalkan dari semasa ke semasa melalui makanan. Hasil penguaraian tisu dan protein ialah sebatian-sebatian yang bernitrogen, seperti urea dan lain-lain yang perlu dibebaskan dari badan setiap hari. maka haiwan perlu memakan makanan berunsur protein untuk mengantika protein yang hilang.. Protein yang diperlukan untuk proses-proses tersebut dipanggil protein untuk keperluan asas atau saraan dan merupakan keperluan yang paling minimum setiap hari..

  Protein juga diperlukan pembinaan hormon dan enzim yang penting dalam mengawal dan mengendalikan berbagai-bagai jenis proses metabolisma yang sentiasa berlaku didalam badan. Antibodi iaitu bahan pelindung utama yang menjaga haiwan daripada diserang penyakit, juga dibena daripada protein. Jika keadaan memerluka protein juga boleh diuraikan dalam badan untuk dijadikan tenaga, Hal ini berlaku misalnya jika haiwan kekurangan karbohaidrat dalam makanan atau apabila tenaga simpanan dalama bentuk kabohaidrat dan lemak telah habis digunakan. Dalam keadaan biasa haiwan tidak mengunakan protein untuk menghasilkan tenaga..

  Protein berbeza daripada kabohaidrat dan lemak kearana kehadiran nitrogen (N) dalam molekulnya. Jumlah N yang terdapat didalam protein lebeh kurang 16% . Oleh sebabitu, peratus protein kasar dalam makanan boleh dikira dengan menentukan kandungan N dan mendarabnya dengan faktor 6.25.

  Unit kecil yang diperolehi apabila protein diceranakan ialah asid amino. Ada berbagai-bagai jenis asid amino didalam sesuatu molekul protein. Semua asid amino mengandungi kumpulan amino (NH2) dan kumpulan karboksil (COOH). Sebenarnya kumpulan protein bagi haiwan mengambil kira keperluan asid-asid amino yang terdapat dalam protein tersebut. Ini telah terbukti didalam kajian yang menunjukan bahawa haiwan yang diberi campuran ‘asid amino perlu’ tetapi tidak diberi protein, memberikan kadar pertumbuhan yang setara dengan haiwan yang diberi makan protein. Asid-asid amino boleh diceraikan apabila protein dihidroliskan atau diceranakan oleh enzim pepsin dan tripsin.

  Asid amino perlu

  Kebbolehan tumbuhan mensentisiskan asid amino sendiri dan seterusnya membentuk protein daripada unsur-unsur asas, merupakan perbezaan penting pada haiwan. Beberapa jenis asid amino boleh disentisiskan oleh haiwan, tetapi proses sentisis tidak sempurna jika tidak mengunakan asid amino yang lain. Ada beberapa asid amino yang tidak boleh disentisiskan oleh haiwan dan perlu ada dalam makanan mereka. Asid-asid amino tersebut dipangil ‘asid amino perlu’, kerana daripada asid-asid amino ini juga asid-asid amino lain disintesiskan. Ada lebeh kurang 10 asid amino perlu, yang lain dikatakan ‘tak perlu’. Jika salah satu atau lebeh daripada asid-asid amino perlu tadi berkurangan dan tidak dapat memenuhi keperluan harian, pertumbuhan ternakan akan terjejas desebabkan perencatan dalam pembinaan protein badan haiwan dan juga tumbuhan.

  Asid amino perlu

  lisina
  metionina
  valina
  histidina
  leusina
  isoleusinafenilalanina
  fenilalanina
  triptofana
  arginnina

  Asid amino tak perlu

  glisina
  alanina
  serina
  sisteina
  tairosina
  asid aspartik
  asid glutamik
  hidroksiprolina
  sitrulina

  Haiwan ruminan tidak memerlukan asid amino perlu dalam makanan kerana mikroorganisma didalam rumen berpaya mensintesis asid amino tersebut. Ruminan memperolehi asid amino dengan menceranakan sel-sel mikroorganisma. Oleh sebab itu, ruminan memerlukan unsur N sama ada dalam bentuk protein atau bukan protein bagi membolehkan mikroorganisma mensitesis asid-asid amino perlu.

  Karbohidrat

  Karbohaidrat adalah sebatian organik yang mengandungai karbon, hidrogen dan oksigen, ianya merupakan bahan yang terbanyak sekali terdapat didalam tumbuhan-tumbuhan dan haiwan ruminan memerlukanya sebagai sumber tenaga. Tumbuhan-tumbuhan berupaya mensintesis karbohaidrat melalui klorofil didalam proses fotosintesis. Tenaga dari sinar matahari disimpan didalam karbohaidrat, apabila molekul CO2 bercantu membentuk molekul glukos. Apabila haiwan memakan karbohaidrat, molekul glukos digunakan untuk menghasilkan tenaga didalam berbagai proses metabolisma. Apabila dioksidakan, glukos membebaskan CO2 dan H2O. Pada amnya , CHO boleh dibahagikan kepada tiga bahagian mengikut susunan molekul gula yang terdapat didalamnya iaitu monosakarid, disakarid dan polisakarid.

  Monosakarid
  Wujud dalam keadaan molekul tersendiri dan tidak bercantum dengan molekul gula yang lain.

  Disakarid
  Merupakan kumpulan gula yang mengandungi dua molekul monosakrid seperti glukos dan fruktos. Molekul-molekul tersebut bercantum dan wujud sebagai satu molekul besar. Disakarid yang penting dalam pemakanan haiwan ialah sukros, maltos dan laktos. Sukros terdapat didalam rumput muda (lebeh kurang 10% bahan kering), tebu dan molases (masing-masing 25%). Gula laktos pula merupakan gula terpenting dalam susu dan juga bahan yang berasal daripada susu. Kandungan laktos didalam susu tepung dan whey hampir mencapai 25%.

  Polisakarid
  Merupakan kumpulan karbohaidrat yang mengandungi molekul-molekul gula yang besar. Kumpulan ini boleh dibahagikan kepada pentosan yang mengandungi molekul berantai lima karbon, dan heksosan yang mengandungi rantai enam karbon. Dari aspek pemakanan ruminan, polisakarid adalah penting kerana mudah dan banyak didapati selain dapat membekalkan sumber tenagautama. Contohnya kanji, dekstrin, glikogen dan selulos. Kanji wujud dalam berbagai-bagai jenis makanan seperti ubi kayu, ubi kentang, bijirin (50-70%) dan daun-daun (15%). Kanji tidak mudah dicerana oleh haiwan berperut tunggal, tetapi apabila dimasak ia mudah dicerana dan diserap.

  Lemak (lipid)

  Lipid atau lemak dan minyak, wujud secara semula jadi pada haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Merupakan rezab atau tenaga simpanan yang berlebihan sesudah digunakan untuk keperluan asas dan pertumbuhan haiwan atau tumbuh-tumbuhan tersebut. Kandungan tenaga didalam didalam lipid 2.25 kaliganda jika dibandingkan dengan karbohidrat. Rezab ini akan dikeluarkan dari simpanan dan digunakan apabila haiwan atau tumbuh-tumbuhan menghadapi kekurangan tenaga. Minyak dalam biji beneh tumbuh-tumbuhan digunakan sewaktu beneh mula bercambah menakala lemak didalam telur haiwan adalah untuk pertumbuhan janin semasa peringkat awal. Ternakan yang dipelihara dinegara sejukembina tisu-tisu adipos (tisu lemak) sewaktu musim panas supaya “tenaga” ini dapat digunakan dalam musim sejuk apabila makanan sukar didapati.

  Seperti karbohaidrat, lipid mengandungi atom-atom karbon, hidrogen dan oksigen, tetapi didalam nisbah yang berlainan. Lipid boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan berdasarkan strukturasasnya, sama ada gliserol atau bukan gliserol. Semua lipid berasaskan gliserol mengandungi unit-unit asidak berantai karbon panjang dan mempunyai kumpulan karboksil (- COOH). Dari aspek pemakanan haiwan , lipid berasaskan gliserol lebeh penting daripada yang tidak berasaskan gliserol kerana ia boleh dicerana dan digunakan oleh haiwan sebagai sumber tenaga.

  Apabila merumus rangsum, pastikan bahan makanan yang mengandungi lemak diberi pada aras rendah kerana aras yang terlalu tinggi menjadikan makanan mudah rosak dan cepat tengik.

  Sebahagian besar lemak dalam tisu disintesis daripada karbohaidrat yang berlebihan. Tetapi kandungan lemak yang ada dalam makanan boleh juga mempengaruhi jenis lemak yang dibina didalam badan. Jika asid lemak yang dihasilkan terdiri daripada asid lemak tak tepu, maka lemak yang terkumpul akan mengandungi asid lemak tak tepu. Ini akan menjadi daging kelihatan berminyak dan mudah menjadi busuk. bahkan makanan yang boleh menghasilkan kesan-kesan ini ialah seperti jagung, hampas sawit dan hampas kekacang, terutama sekali apabila diberi pada aras yang tinggi.

  Note: Rujukan nota krusus pemprosesan
  bahan-bahan makanan ternakan
  MARDI

  HAY (RUMPUT KERING)

  Rumput kering ialah rumput yang diotong dan dijemur hingga kandungan airnya dalam lingkungan 12 – 14 %. Rumput kering ini boleh disimpan beberapa lama dan dikekalkan mutunya.
  Pengunaan jentera untuk memotong dan membuat rumput kering telah lama dijalankan di ladang-ladang ternakan. Cara ini agak sukar dipraktikkan  dikawasan penternak kecil kerana kawasan yang kecil dan tidak setempat. Oleh yang demikian pihak Jabatan Perkhidmatan Haiwan telah mengalakkan  penternak-penternak menanam rumput secara kecilan (homeplot) dan jika terdapat hasil rumput berlebihan, penternak-penternak disyorkan membuat rumput kering sendiri dengan menjemurnya mengunakan cahaya suria.

  Faedah rumput kering (Hay)

  • Menyediakan makanan yang berkualiti dan bahan kering yang  terjamin kesediaanya

  • Boleh disimpan lama sekiranya disimpan ditempat yang  sesuai

  • Senang diangkut dan digunakan.

  Untuk membuat rumput kering yang berkualiti, rumput yang digunakan mestilah:-

  • Segar dan bebas dari rumpai

  • Di potong pada peringkat umur yang sesuai (sebelum berbunga)

  • Hendaklah dikeringkan (kandungan air 12-14 %)

  Jadual  Nilai Pemakanan Rumput Segar dan Silaj

  Jenis Rumput

  Jumlah Nutrien Terhadam

  Protein Kasar (%) Kehadaman Protein Kasar (%)
  Rumput Napier Segar 53.3 8.7 60.5
  Silaj Rumput Napier 52.8 7.2 41.0
  Rumput Guinea Segar 50.8 9.0 51.7
  Silaj Rumput Guinea 45.8 5.7 32.3

  Purata bahan kering dan nilai analisis proksimat rumput kering yang disimpan untuk beberapa jangkat waktu

  Jangka waktu penyimpan(bulan) Bahan Kering % Protein Kasar % Gentian Kasar % Lemak Kasar % Jumlah Abu % Ekstrak Tanpa ‘N’ %
  2 79.18 10.26 31.41 1.42 6.56 41.05
  4 74.45 10.48 34.85 1.16 9.08 43.93
  6 90.57 11.36 37.91 1.17 3.35 41.21
  8 90.57 10.56 35.01 0.97 8.01 45.45
  10 89.34 11.03 36.53 0.96 7.33 44.15
  12 87.34 9.20 33.08 1.02 7.01 49.69

  SOAL JAWAB PASTURA DAN FODER

 • APA ITU PASTURA DAN FODER BERMUTU ?
 • Pastura adalah rumput bermutu tinggi, sesuai untuk ternakan ruminan yang ditanam dengan pengurusan secara diragut. Foder adalah rumput atau lain-lain tumbuhan berdaun yang bermutu tinggi, sesuai untuk ternakan ruminan Vang ditanam dengan pengurusan secara potong dan angkut.

 • APA PENTINGNYA PASTURA DAN FODER BERMUTU ?
 • Pastura dan foder adalah makanan hijauan yang penting baqi ternakan ruminan. Ternakan perlu mendapat makanan bermutu dan seimbang secukupnya untuk kesihatan, pembesaran, pembiakan dan penghasilan daging atau susu.

 • APA MASALAH PENTERNAK MASA KINI ?
 • Penternak-penternak masa kini menghadapi masalah untuk menyediakan makanan hijauan yang bermutu dan mencukupi sepanjang tahun. Kekurangan makanan hijau ini begitu ketara semasa musim kemarau dan musim banjir.

 • KENAPA PASTURA/FODER BERMUTU PERLU DITANAM ?
 • Cara tradisi memotong rumput di tepi-tepi jalan, di estet-estet dan sebagainya atau membiarkan ternakan lepas bebas meragut di manamana telah tidak lagi sesuai. Oleh itu pastura/foder bermutu perlu ditanam bagi menyediakan makanan hijauan secukupnya kepada ternakan anda dalam usaha untuk memperbaiki dan mempertingkatkan pengeluaran dari segi mutu dan kuantiti. Secara langsung ia akan meningkatkan pendapatan anda.

 • PASTURA/FODER YANG DIINGINI ?
 • Pastura yang diingini mesti mempunyai ciri-ciri berikut.

  1. Hasil yang tinggi sepanjang masa (Kandungan Bahan Kering).
  2. Nilai zat makanan yang tinggi, terutama kandungan protin kasar.
  3. Mempunyai niiai penghadaman yang baik.
  4. Tahan lasak, iaitu tahan kepada keadaan-keadaan yang buruk seperti kemarau dan ragutan berlebihan serta mudah pula dari segi penjagaan.
  5. Kadar pembesaran dan pertumbuhan semula (selepas dipotong atau diragut) yang cepat.
  6. Kadar daun berbanding dengan batang adalah lebih tinggi.
  7. Mudah bercampur dengan species lain terutama kekacang.
  8. Berekonomik untuk diusahakan.
  9. Lazat, iaitu digemari oleh ternakan.

 • APAKAH JENIS PASTURA/FODER YANG DISYORKAN ?
 • Pastura/Foder dan kekacang berikut adalah dari jenis bermutu yang disyorkan:

  Nama Biasa Nama Saintifik
  Pastura / Foder  
  Rumput Signal Bracharia decumbans
  Rumput Para Bracharia mutica
  Rumput Kuda / Guinea Bracharia humidicola
  Rumput Gajah / Napier Panicaum maximum
  cv. Colonio, Hamil, Typica
  Rumput Kazungula Setaria sphacelata
  cv. kazungula
  Rumput Slendida Setaria sphacelata
  Var. splendida
  Rumput MARDI Digit /
  Pangola daun lebar
  Digitaria setivalva
  Kekacang :  
  Centro Centrosema pubscens
  Stylo Stylosanthes guyanensis
  Puero / Kudzu Topika Pueraria phaseoloides
  Calapo Calapogonium mucunoides
  Petai Belalang / Ipil-ipil Leucaena leucocephala

  Pemilihan jenis pastura/foder dan kekacang yang hendak ditanam adalah bergantung kepada:

  1. Jenis ternakan (lembu, kambing/biri-biri).
  2. Keadaan topografi dan jenis tanah.
  3. Kegunaan (untuk diragut atau dipotong).

 • APAKAH LANGKAH PERTAMA JIKA SAYA INGIN MENANAM PASTURA/FODER BERMUTU ?

 • Yang penting anda mesti mempunyai kawasan tanah untuk tujuan ini. Tanah tersebut boleh sama ada milik anda atau tanah-tanah terbiar seperti rezab-rezab jalan, LLN dan JPT atau kawasan di sekitar kandang ternakan dan sebagainya.

 • BAGAIMANA CARA MENYEDIA TANAH ?
 • Sebelum kerja menyediakan tanah dijalaiikan, terlebih dahulu hendaklah dibersihkan dari sebarang tumbuhan, batang-batang pokok, tunggul-tunggul kayu dan sebagainya. Perparitan perlu dibuat sekiranya kawasan berair.

  Ada 3 peringkat penyediaan tanah, iaitu:

  i. Membajak ii. Menyikat/memecah iii. Memutar.

  Kerja-kerja ini sebaiknya dibuat di awal musim kering dan di setiap peringkat mesti dilakukan dengan sempurna untuk mendapatkan struktur tanah yang sesuai di samping memperbaiki daya pemegangan air bagi perkembangan akar dan pertumbuhan seterusnya.

 • BILA KAPUR PERLU DITABUR DAN APAKAH KADAR PENGGUNAANNYA ?
 • Kapur hanya perlu ditabur apabila kemasaman (pH) tanah rendah dan apabiia kekacang ditanam bersama. Nilai pH tanah yang dikehendaki adalah diantara 5.0 – 7.0.

  Kadar penggunaan bergantung kepada nilai pH tanah yang dianalisakan. 2-3 tan kapur/hektar atau 1 tan/ekar akan dapat menaikkan nilai pH sebanyak 0.5. Mengapur dibuat sebaik sahaja tanah siap disediakan atau 2 minggu sebelum menanam.

 • BILA MASA YANG PALING SESUAI UNTUK MENANAM ?
 • Menanam elok dilakukan pada awal musim hujan untuk percambahan dan pertumbuhan yang berkesan. Pengairan menggunakan ‘irrigator’ dan ‘sprinkler’ juga membantu tanpa terialu bergantung kepada hujan.

 • BAGAIMANA CARA HENDAK MENANAM PASTURA/FODER BERMUTU ?
 • Ada 2 cara menanam:

  1. Menggunakaii biji benih.
  2. Menanam secara tampang.

 • BAGAIMANA CARA MENANAM MENGGUNA BIJI BENIH ?
 • Biji benih boleh ditabur dengan tangan atau menggunakan mesin seperti ‘seedavator’. Kadar secara umum bagi biji benih rumput adalah 3-6 kg/hektar dan benih kekacang adalah 2-5 kg/hektar. Dalam pastura campuran (rumput dan kekacang), nisbah kekacang harusia tidak melebihi 40%.

 • BAGAIMANA MENANAM SECARA TAMPANG ?
 • laitu menggunakan keratan batang, jalaran/stolon atau anak. Cara ini dilalkukan ke atas pastura yang tidak berbunga atau berbunga tetapi tidak boleh bercambah seperti Napier. Keratan boleh ditanam mengikut barisan sama ada secara cucuk atau baring. Keratan boleh juga ditabur rata dan diputar ke dalam tanah dengan meialukan rotovator. Menanarn menggunakan anak dilakukan apabila biji benih tidak diperolehi dan bukan dari jenis menjalar.

 • BILA MASA PALING SESUAI UNTUK DIPOTONG ATAU DIRAGUT ?
 • la boleh dilakukan beberapa hari sebelum berbunga. Keadaan ini dapat dianggarkan iaitu apabiia sebahagian kecil dari rumput dipetak mula berbunga.

  Untuk memudahkan pengurusan, boleh juga berdasarkan jangkamasa rehat di antara setiap pemotongan/ragutan, iaitu purata 4-5 minggu.

 • PERLUKAH DIBAJA PETAK PASTURA/FODER SAYA ITU ?
 • Pembajaan adalah sangat perlu bagi memastikan hasil dan mutu pastura/foder akan sentiasa tinggi.

 • APAKAH JENIS BAJA DAN PEMBAJAAN YANG DIPERLUKAN ?
 • Baja boleh dijeniskan kepada 2, iaitu:

  1. Baja asli (boleh diperolehi dari najis ternakan dan kompos).
  2. Baja kiinia (baja dagangan yang diproses secara kimia).

  Jenis pembajaan juga terbahagi 2, iaitu:

  1. Pembajaan permulaan iaitu dibuat beberapa hari sebelum atau pada masa menanam.
  2. Pembajaan pengurusan iaitu pembajaan selain dari pembajaan permulaan.

 • APAKAH KADAR PEMBAJAAN PERMULAAN ?
 • Kadar secara umum bagi rumput tulin (tidak bercampur kekacang) ialah N:P:K = 60:30:30, iaitu 60 kg. Nitrogen/hektar : 30 kg. Phoshorus/ha : 30 kg. Kalium/ha.

  Jika kawasan berkenaan adalah tanah baru dibuka, hanya baja phosphate perlu ditambah untuk menggalakkan pertumbuhan akar. Baja Triple Super Phosphate (TSP) dengan kadar 250 kg/ha. adalah mencukupi.

  Untuk petak kekacang atau rumput bercampur kekacang, kadar pembajaan adalah P : K = 30 : 30

 • BAGAIMANA PULA KADAR PEMBAJAAN PENGURUSAN ?
 • Berikut adalah kadar pembajaan pengurusan secara am yang disyorkan untuk beberapa bentuk pengurusan:

  Jenis tanaman dan
  bentuk pengurusan
  Kadar baja (kg/hektar/tahun)
  Rumput tulin
  – pengurusan secara ragutan
  150 – 200 N
  40 – 60 P
  50-100 K
  (326-345 Urea)
  (199-298 TSP)
  (100-200 MP)
  Rumput tulin
  – Pengurusan secara potong dan angkut
  200 – 300 N
  40 – 60 P
  100 – 150 K
  (435-652 Urea)
  (199-248 TSP)
  (200-300 MP)
  Rumput bercampur kekacang
  – Pengurusan secara ragutan
  40 – 50 P
  50 – 100 K
  (199-248 TSP)
  (100-200 MP)
  Rumput becampur kekacang
  – Pengurusan secara potong dan angkut
  50 – 60 P
  150 – 200 K
  (248-298 TSP)
  (300-400 MP)
  Petai Belalang / Ipil-ipil 40 – 60 P
  50 – 100 K
  (199-298 TSP)
  (100-200 MP)

  Penggunaan semula najis ternakan dan air basuhan kandang adalah baik dan sangat digalakkan.

 • BILA MASA PALING SESUAI UNTUK MEMBAJA ?
  1. Selepas pastura/foder diragut/dipotong.
  2. Selepas hujan.

  Sekiranya anda mempunyai sistem pengairan yang sempurna faktor hujan tidak begitu mendatangkan masalah dalam menentukan masa membaja.

 • BERAPAKAH HASIL PASTURA/FODER BERMUTU BOLEH SAYA PEROLEHI ?
 • Purata hasil bahan kering beberapa jenis pastura/foder yang dipotong pada setiap 6 minggu adalah seperti berikut:

  Pastura / Foder Purata Hasil Bahan Kering
  (tan / hektar / tahun)
  Rumput Signal 25.5
  Rumput Para 12.1
  Rumput Guinea
  – cv. Colonio
  – cv. Hamil

  18.6
  17.6
  Rumput Napier
  – Local
  – Uganda

  23.2
  16.9
  Rumput Slendida 17.6
  Rumput Kazungula 18.2

 • APAKAH RAHSIA SUPAYA PASTURA/FODER SAYA SENTIASA SUBUR ?
 • “MINAT DAN USAHA” adalah kunci untuk anda berjaya.

 • BERAPA BANYAK PASTURA/FODER BERMUTU PERLU DIBERIKAN KEPADA SETIAP EKOR TERNAKAN SAYA ?
 • Setiap hari, ternakan anda meffiedukan pastura/foder segar sebanyak 10% daripada berat badan mereka.

 • BAGAIMANA CARA MENGURANGKAN PEMBAZIRAN FODER ?
 • Sebelum diberi kepada ternakan, foder boleh dipotong-potong pendek menggunakan mesin mencincang foder (forage chopper). Anda akan lihat perbezaan yang menakjubkan.

 • SAYA INGIN MEMULAKAN MENANAM PASTURA/FODER BERMUTU UNTUK TERNAKAN SAYA, APA YANG SAYA PATUT LAKUKAN ?
 • Anda boleh berhubung terus dengan PEJABAT HAIWAN yang berhampiran atau IBU PEJABAT PERKHIDMATAN HAIWAN NEGERI masing-masing.

  A-Z Soal Jawab mengenai Permanian Beradas

  1. APA ITU PERMANIAN BERADAS?

  Permanian beradas adalah satu cara boatan untuk mengahwinkan ternakan di mana benih ternak jantan (air mani) dimasukkan ke dalam alat kelamin ternak betina dengan menggunakan alat-alat tertentu.
  2. KENAPA PERMANIAN BERADAS?

  Dengan membiakkan ternakan melalui permainan beradas boleh:
  * CEPAT dan PESAT membesar
  * LEBIH menghasilkan daging
  * LEBIH banyak mengeluarkan susu
  1. melahirkan anak yang lebih baik dari induknya, iaitu yang
  2. memperluaskan penggunaan benih lembu pejantan baka yang bermutu tinggi.
  3. menjimatkan masa, tenaga dan wang penternak kerana tidak perlu memelihara lembu pejantan.
  4. mencegah daripada jangkitan penyakit kelamin.

  3. BILAKAH WAKTU YANG PALING SESUAI LEMBU DIPERMANIKAN?

  Ternak betina hanya boleh dipermanikan apabila ia menunjukkan tandatanda BIANG atau mahu mengawan.
  4. APAKAH TANDA-TANDA BIANG YANG BOLEH DI LIHAT?

  Tanda utama lembu betina mahu mengawan ialah apabila ia RELA DlPANJAT OLEH LEMBU~LEMBU LAIN, lain-lain tanda adalah:
  1. berkelakuan luar biasa dan resah menggelisah
  2. sentiasa melenguh-lenguh
  3. kemaluannya lembab, kemerahan, bengkak dan mengeluarkan lendir
  4. kadangkala selera makan dan pengeluaran susunya berkurangan.

  5. BERAPA LAMAKAH JANGKA MASA BERAHI INI WUJUD?

  Jangka masa berahi ini wujud hanya selama 24 jam. Oleh itu, sebagai panduan kasar jika tanda dilihat pada sebelah pagi permanian dibuat di petang hari itu juga dan jika tanda tersebut dilihat pada sebelah petang permanian akan dilakukan pada awal pagi esoknya.
  6. BERAPA LAMAKAH KEADAAN BIANG ATAU JANGKAMASA BERAHI INI WUJUD?

  Jangkamasa berahi ini wujud selama 24 jam sahaja. Oleh itu sebagai panduan kasar, apabila tanda-tanda berahi dilihat di sebelah pagi, lembu hendaklah dipermanikan di sebelah petang hari itu juga. Jika tanda-tanda tersebut dikesan di sebelah petang permanian akan dilakukan pada awal pagi keesokkan harinya. Lembu yang sihat dan tidak bunting akan datang biang tiap-tiap lebih kurang 21 hari.
  7. APAKAH KEPERLUAN ASAS YANG PATUT DISEDIAKAN?

  Anda tidak perlu menyediakan banyak peralatan cuma sediakan tempat yang sesuai di mana ternakan boleh diikat dan pemeriksaan boleh dilakukan. Tetapi sebaik-baiknya sediakan pasung bagi tujuan permanian.
  8. BAGAIMANA MENENTUKAN BENIH LEMBU YANG SESUAI BAGI TUJUAN PERMANIAN?

  JENIS LEMBU DIPELIHARA PILIHAN BAKA UNTUK KACUKAN
  LID Friesian
  Kacukan 50% Friesian Kacukan Tenusu Tempatan
  (MAFRIWAL)
  Australian Friesian Sahiwal (AFS)
  Friesian Sahiwal AFS
  MAFRIWAL


  9. PADA UMUR BERAPAKAH LEMBU PATUT MULA DIBIAKKAN?

  Dengan penjagaan yang sempurna anak-anak lembu akan bersedia untuk dibiakkan apabila berumur antara 15-18 bulan.
  10. APAKAH PENGARUH MAKANAN TERHADAP PEMBIAKAN?

  Makanan memainkan peranan yang sangat penting di dalam menentukan lembu-lembu membiak dengan sempurnanya. Berikan makanan baik dengan menyediakan secukupnya rumput yang subur dan makanan tambahan seperti dedak air garam serta bata garam. Anda dinasihatkan supaya menentukan makanan yang seimbang diberi setiap hari terutama bagi lembu lembu bunting berat dan juga yang mengeluarkan susu.
  11. BAGAIMANA JIKA LEMBU TIDAK DATANG BERAHI?

  Lembu mungkin tidak datang berahi disebabkan masalah pemakanan yang tidak seimbang. Jika anda telah memberikan makanan yang secukupnya tetapi masih mempunyai masalah mungkin ternakan anda mempunyai masalah lain. Oleh itu tuan dinasihatkan untuk mendapatkan khidmat dari Pejabat Haiwan yang berdekatan.
  12. PATUTKAH SAYA MENYIMPAN LEMBU JANTAN?

  Anda tidak perlu menyimpan lembu jantan bagi tujuan pembiakan tetapi jika anda telah menghasilkan ternakan jantan anda maka ternakan ini boleh digunakan untuk menolong di dalam pengesanan berahi.
  13. SIAPAKAH YANG BOLEH MELAKUKAN PERMANIAN?

  Permanian Beradas akan dilakukan oleh kakitangan Jabatan Haiwan yang terlatih.
  14. BAGAIMANA DENGAN BAYARAN?

  Pada masa ini perkhidmatan adalah percuma. Bayaran untuk perkhidmatan ini akan dikenakan pada masa hadapan.
  15. SETELAH DIPERMANIKAN APA PERLU SAYA BUAT?

  Setelah lembu dipermanikan anda diminta memastikan yang ternakan anda tidak dilepaskan untuk meragut dengan lembu lain. Ini adalah bagi memastikan yang lembu jantan yang ada di kawasan anda tidak dapat mengahwini lembu yang telah dipermanikan dan menyebabkan keguguran berlaku. Setelah tiga minggu anda hendaklah melihat tanda-tanda berahi semula kerana jika ternakan anda tidak bunting tanda-tanda tersebut akan berulang. Pastikan ternakan anda diperiksa setelah tiga bulan bagi menentukan samada ternakan anda bunting atau tidak. Jika ternakan anda bunting keringkan ternakan anda dari mengeluarkan susu enam ke lapan minggu sebelum beranak. Jika ianya tidak bunting lihatlah akan tandatanda berahi.
  16. PATUTKAH MENYIMPAN REKOD?

  Menyimpan rekod adalah amat penting di dalam pembiakan. Ini adalah untuk memastikan yang ternakan dipermanikan pada masa yang tertentu. Tetapi menyimpan rekod sahaja tidak mencukupi jika ianya tidak kemaskini dan mempunyai data-data yang cukup. Oleh itu dapatkan pandangan dan juga cara-cara yang betul di dalam menyimpan dan mengemaskinian rekod ternakan dari kakitangan Jabatan ini. Ingat! Jika ternakan anda tidak dipermanikan pada waktu yang tepat anda akan mengalami kerugian dari segi pengeluaran susu dan juga kelahiran anak.
  17. SETELAH BERANAK APA PATUT SAYA BUAT?

  Apabila tiba masa lembu anda dijangka beranak kurungkan lembu anda di kandang yang berasingan. Setelah beranak pastikan yang urinya tidak melekat dan kesemuanya telah keluar. Juga pastikan anak lembu mendapat susu awal ibu (kolustrum) secukupnya bagi melindungi anak lembu dari mendapat jangkitan. Kolustrum ini mempunyai antibodi yang tinggi yang diperlukan oleh anak-anak lembu bagi membantu sistem pertahanan anak lembu tersebut yang masih belum sempurna. Kandang di mana anak dan ibu ditempatkan hendaklah sentiasa bersih bagi mengelakkan jangkitan yang boleh memudaratkan ternakan.
  18. BAGAIMANA KALAU ANAK ATAU IBU LEMBU SAKIT?

  Jangan biarkan ternakan anda sakit. Berusahalah untuk mendapatkan rawatan secepat mungkin bagi mengelakkannya daripada menjadi serius. Dapatkan khidmat Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang terdekat.
  19. BILA SUSU BOLEH MULA DIPERAH?

  Susu boleh mula diperah setelah lembu melahirkan, tetapi dalam masa empat kelima hari pertama, susu tersebut tidak sesuai untuk diminum oleh manusia. Hanya selepas lima ke enam hari sahaja barulah susu tulen dapat diperolehi.
  20. BOLEHKAH DIPERMANIKAN LEMBU DARI JENIS PEDAGING?

  Sudah tentu boleh, malah ianya amat digalakkan.
  21. BAGAIMANA PULA DENGAN PEMILIHAN BAKA?

  JENIS LEMBU DIPELIHARA PILIHAN BAKA UNTUK KACUKAN
  Kedah Kelantan Brahman
  Droughtmaster
  Hereford
  Charolais
  Simental
  Kacukan Kedah Kelantan
  Brahman
  Baka kacukan pedaging
  Brahman
  Kacukan Tenusu
  Droughtmaster Droughtmaster


  22. BAGAIMANA JIKA LEMBU PEDAGING YANG DILEPASKAN BERSAMA LEMBU JANTAN?

  Jika lembu jantan dilepaskan meragut bersama lembu jantan satu program khas pembiakan lembu pedaging secara berkelompok boleh dibuat di mana ternakan betina diperiksa dan bagi yang tidak bunti ng akan dilakukan permanian dan bagi yang bunting pula akan ditentukan tahap kebuntingannya dan tarikh lahir. Jadi apabila tiba masa berahi yang seterusnya bolehlah dipermanikan.
  23. BILAKAH TERNAKAN PATUT DIBIAKKAN SETELAH BERANAK?

  Ternakan selewat-lewatnya mesti dibiakkan pada jangka masa kurang daripada seratus hari selepas beranak. Oleh itu perhatikan tanda-tanda berahi pada ternakan.
  24. PATUTKAH ANAK ANAK LEMBU DIBIARKAN MENETEK SUSU IBU?

  Sebaik-baiknya hendaklah diceraikan susu apabila anak lembu berumur lima ke enam minggu.
  25. ADAKAH APA.APA PETUA LAIN SUPAYA LEMBU MEMBIAK DENGAN LEBIH CEPAT?

  Bukan petua tetapi USAHA yang patut dipertingkatkan. Berusahalah untuk mengesan lembu anda dalam keadaan berahi. Jangan putus asa jika permanian pertama tidak berjaya menghasilkan kebuntingan.
  26. KALAU BEGITU SAYA INGIN MENDAPATKAN PERKHIDMATAN PERMANIAN BERADAS, APA PATUT SAYA BUAT?

  Anda boleh berhubung terus dengan PEJABAT PERKHIDMATAN HAIWAN yang berhampiran atau IBU PEJABAT PERKHIDMATAN HAIWAN di negeri masing-masing. Anda juga boleh menghubungi kami di

  UNIT PEMBIAKAN DAN PEMBIAKBAKA
  IBU PEJABAT PERKHIDMATAN HAIWAN
  KEMENTERIAN PERTANIAN MALAYSIA
  50630 KUALA LUMPUR.

  No. Tel: 03-2540077 samb. 149 dan 190

  Senarai Pembekal & Pengusaha Produk Ternakan Sekitar Perak

  ANAK AYAM SEHARI

  1. Leong Hup Poultry Farm Sdn. Bhd
  Lot 29 & 30
  Gopeng Industrial Park
  Gopeng Perak
  Tel:603-7822818

  2. Dinding Broiler Breeder Farm Sdn. Bhd.
  Batu Undan Segari
  Lumut Perak
  Tel:605-6917532

  3. Evergreen Breeding Farm Sdn. Bhd.
  Lot 2263 Batu 10 Jalan Trong
  34850 Changkat Jering
  Taiping Perak
  Tel: 605-5075613

  4. D.B.E Breeding Farm Sdn. Bhd.
  Lot 5461
  Jalan Ladang Mara
  32010 Simpang Tiga
  Tel: 605-6914650

  5. Linggi Poultry Farm (M) Sdn Bhd
  Lot 658 Kampung Bekut
  Mukim Pulau Kamiri
  31100 Sg Siput(U), Perak
  Tel: 605-5971960/1962


  ANAK ITIK PEDAGING SEHARI

  1. Xoon Hup Poulty Farming Sdn Bhd
  58 Jalan TPP 1/19
  Taman Industries Puchong
  Puchong
  47100 Selangor
  Tel: 603-80614027

  2. Mua Hin Farm Sdn Bhd
  1688 Jalan Batu Sinar
  Taman Bandar Baru,
  31900 Kampar Perak
  Tel: 605-4660817

  ANAK ITIK PENELUR SEHARI

  1. Teoh Choon Leng
  No 21 Taman Assam Kumbang
  34000 Taiping Perak
  Tel : 05-5067787, 012-5011537

  2. Chong Lee Poultry
  Lot 2932 Mk 16
  Jalan Bagan Lallang Satu,
  Kawasan Perusahaan Acku
  13400 Butterworth, Pulau Pinang
  Tel : 04-3314733, 04-3236034, 012-4887303

  3. Yeok Seh
  TBP 2102 Jalan Byram
  14300 Nibong Tebal
  Seberang Prai Selatan
  Tel : 04-5931323

  DAGING & PRODUK ITIK

  1. Perak Duck Food
  3525, Kg Nibung, Temerluh
  34800 Trong, Taiping, Perak
  Tel: 605-8544146

  2. Viatak Enterprise
  Lot 149665 Klebang 2
  Kawasan Perindustrian International IGB
  30010 Ipoh
  Tel:605-2919688

  DAGING & PRODUK AYAM

  1.Ayam A1
  168, Jalan Bendahara
  31650 Ipoh Perak

  2. Ayam Madu
  28, PT 145363 Off Jalan Seramik
  11/1 Pusat Seramik, Fasa 2
  31200 Chepor Perak
  Tel: 605-5485509

  3. Dinding Poultry Processings
  Kg Acheh Industrial Estate
  32000 Sitiawan perak
  Tel: 605-6917211/2/3/

  DAGING AYAM

  1.XDBE (Ding Brother)
  No 20 A Susur Medan Tambun
  31400 Ipoh Perak
  Tel:605-5482633

  2. Ayam Ria
  Pusing Perak
  Tel: 605-2881893

  3. Pronafas Sdn Bhd
  No 82, Kawasan Perindustrian
  Sri Manjung,
  32040 Sri Manjung, Perak
  Tel: 605-6884063

  DAGING BEKU

  1. Bekalan Sri Saga
  32 Lintasan Perajurit Enam
  Ipoh Perak
  Tel: 605-5468284

  2. Hua Lyeong Creameries
  152E Jalan Kota
  34000 Taiping
  Tel: 605-8074620

  3. Wah Seng
  No. 8 Market Terrace
  Ipoh
  Tel: 605-2540267

  4. Pu Sang Frozen Food Co.
  No. 5 Jalan Jelf Ipoh
  Tel: 605-2535098

  5. Ipoh Frozen Food Co.
  86, Jalan Sultan Idris Shah
  Ipoh
  Tel: 605-2532896

  6. Syarikat Perniagaan Intan
  Lot 12643 Jalan Changkat Jong
  36000 Teluk Intan
  Tel: 605-6211442

  7. Rajni Daging Beku
  Perindustrian Menglembu 2
  Menglembu Light Industry
  Tel: 605-5482712
  605-5472561


  ANAK AYAM KAMPONG

  1. Yong Kim Wong
  891 Queen Street
  Pasir Pinji Ipoh Perak
  Tel: 605-3214161

  2. Teng Shoy Kau
  40 Kg. Chengkal
  35600 Sungkai Perak
  Tel: 605-4387330
  6019-5565019

  3. Ng Joo Sang
  37B Jalan Besar
  Simpang Empat Semanggol
  34400 Bagan Serai
  Tel: 605-8901470

  4. Lim Leng Chua
  Syarikat Lean Hong
  48 Batu 5 Jalan Baru
  34200 Parit Buntar
  Tel: 605-7161557

  5. Yu Seng
  Ayer Tawar Perak
  Tel: 05-6725516, 016-5414335

  6. Penternakan & Pembekal Ayam Joo Long
  86, Jalan Raya, Serdang
  09800 Kedah
  Tel:0-604-4077423

  SUSU KAMBING

  1. Pengurus
  Ladang Infoternak
  Jabatan Perkhidmatan Haiwan
  31100 Sg. Siput(U)
  Tel: 605-5981552

  2. Tang Kiah Choong
  NBF Milk Sdn. Bhd.
  No. 41 Lebuhraya Ipoh Garden South
  31400 Ipoh
  Tel: 605-5468232

  3. Mohd Yasin bin Mohd Wahi
  Perusahaan Tenusu Talang
  No. 86 Kg. Talang Masjid
  33000 Kuala Kangsar
  Tel: 605-7774137/6012-5151251

  4. Ravi Chandran
  Ravi Saanan Goat Enterprise
  No. 20 & 22 Persiaran Murni 7
  Taman Indah Tg. Rambutan
  31250 Ipoh
  Tel: 605-5336843/6016-5324642

  6. Kishlah Farm
  Dairy Goat Farm
  Batu 21 Jalan Kuala Kangsar Ipoh or
  23 Jalan Calcutta Buntong 30100 Ipoh
  Tel: 6012-4574487,6019-5558800,6017-5788391

  KAMBING BOER & JAMNAPARI

  1. MTZ Ventures Sdn Bhd (708876 P)
  No 48, Medan Mahkota,
  Jalan Ah Cheong
  36000 Teluk Intan
  Perak Darul Ridzuan
  Tel No : 05-6223962
  019-4086669 @ 019-2236364


  DAGING RUSA

  1. Pengurus
  Ladang Infoternak
  Jabatan Perkhidmatan Haiwan
  31100 Sg. Siput(U)
  Tel: 605-5981552

  DAGING BURUNG UNTA

  1. Pengurus
  Ladang Infoternak
  Jabatan Perkhidmatan Haiwan
  31100 Sg. Siput(U)
  Tel: 605-5981552

  Soal Jawab Penternakan Arnab

  PENTERNAKAN ARNAB PEDAGING SECARA KOMERSIAL

  1. SISTEM PENGELUARAN

  BAGAIMANA MENTERNAK ARNAB DAGING SECARA KOMERSIAL ?

  Peternakan arnab daging secara komersial hendaklah meliputi dua bahagian utama yang saling berkaitan tetapi dalam sistem pengurusan yang berbeza sedikit iaitu:-

  1. Unit pembiakan baka.

  Penternakan untuk pembiakan baka adalah untuk menghasilkan baka baka mengikut jurusan tertentu, dalam hal ini adalah jurusan pedaging, dan kumpulan ini dipangil stok induk. Dari stok lnduk ini pula melalui program pembiakan yang di tetapkan akan menghasilkan pula stok induk tual.
  2. Unit pengeluaran daging.

  Kumpulan stok induk tuai tadi dengan melalul program pembiakan akan menghasilkan pula anak-anak. Semua anak-anak ini akan digemukkan dalam masa 2-3 bulan untuk mendapatkan dagingnya.

  Penternakan arnab selain untuk pengeluaran daging juga digunakan untuk pengeluaran fur (kulit bersama bulunya) dan wol (bulu). Bagaimanapun cara pengurusan adalah belainan sedikit.

  # BAKA

  APAKAH BAKA ARNAB YANG SESUAI DITERNAK UNTUK PENGELUARAN DAGING SECARA KOMERSIAL ?

  Baka-baka yang sesuai untuk pengeluaran daging adalah seperti:

  1. New Zealand White.
  2. Calfornian.
  3. Carolina.
  4. New Simonare.
  5. Sepanyol.

  # PEMILIHAN BAKA

  APAKAH PERBEZAAN ANTARA ARNAB BAKA IMPORT DAN BAKA TEMPATAN ?

  Amab tempatan mempunyai berbagai warna yang bertompok seluruh badan. Keistemewaan amab tempatan ini adalah mempunyai lebih ketahanan terhadap serangan penyakit tetapi kadar tumbesarannya lambat. Untuk permulaan boleh juga menggunakan amab tempatan. Tetapi untuk pengeluaran komersial adalah digalakkan menggunakan baka pedaging.

  Pemillhan baka Peddging biasanya diimport diimport di atas adalah kerana berapa cirl pedaging yang ada pada amab import lebih ketara berbanding pada amab tempatan, seperti:

  1. Purata bilangan anak peranakan 7-9 ekor.
  2. Purata bilangan anak masa cerai susu 6-8 ekor.
  3. Berat akhir boleh dicapai pada masa umur 2 bulan.
  4. Berat dalam masa dua bulan adalah lebih kurang 2 kg.

  # PUSAT JUALAN BAKA

  DI MANAKAH BAKA-BAKA ARNAB BOLEH DIDAPATI DAN BERAPAKAH HARGANYA ?

  Baka arnab jurusan pedaging ini adalah baka-baka arnab yang boleh dimport dari negara-negara seperti United Kingdom, German Barat, ltali dan Peranchis.

  Namun begftu, terdapat beberapa ladang di negara kita yang telah menjual baka-baka ini, dan harganya adalah lebih murah berbanding dengan import secara terus. Senarai ladang-ladang dalam appendix 1.

  # SAIZ EKONOMI

  BERAPAKAH SAIZ EKONOMI PETERNAKAN ARNAB PEDAGING

  1.

  Untuk hobi atau permulaan boleh menggunakan satu set iaftu satu pejantan (arnab jantan dewasa) dan 5 ekor induk (arnab betina dewasa)
  2.

  Untuk secara sampingan pula boleh mulakan secara sederhana besar iaitu 50 induk dan 10 pejantan.
  3.

  Untuk pengeluaran secara penuh masa boehiah memulakan 500 induk dan 100 pejantan.

  # PEMILIHAN KAWASAN

  APAKAH CIRI-CIRI PEMILIHAN KAWASAN YANG BAIK UNTUK MENTERNAK ARNAB PEDAGING ?

  Beberapa ciri yang boleh dijadikan garis panduan dalam pemilihan sesuatu kawasan untuk menternak arnab seperti dibawah:

  1. Berhampiran dengan pusat jualan dan pemprosesan.
  2. Jauh dari kawasan industri, perbandaran, perumahan dan aktivfti ternakan/ ternakan lain.
  3. Mempunyal kemudahan infrastruktur seperti jalan, bekalan letrik, dan sumber air yang bersih.
  4. Peredaran udara yang balk dan memuaskan.
  5. Dataran tanah membolehkan kedudukan panjang bangsal dibina secara selari dengan arah terbit/terbenam matahari.

  # KAWALAN PENYAKIT

  APAKAH LANGKAH-LANGKAH YANG PERLU DILAKUKAN UNTUK MENCEGAH DARI SERANGAN PENYAKIT ?

  Untuk panduan umum, langkah-langkah kawalan penyakit yang minimum adalah seperti berikut:

  1. Sekftar kawasan hendaklah bersih
  2. Hadkan pegerakan pekerja dan kurangkan pelawat masuk
  3. Langkah kebersihan hendaklah diamalkan semasa menyentuh setiap arnab
  4. Lakukan rawatan seberapa yang boleh. Kalau tidak berjaya bolehlah ditakal (terutama kalau bilangan arnab banyak) dan cara ini telah diamalkan dikebanyakan negara lain.
  5. Tanamkan arnab yang mat! dalam lubang yang jauh dari reban jika tidak/selepas post mortem).
  6. Dapatkan stok arnab dari ladang arnab yang mempunyai mutu kesihatan yang tinggi.
  7. Jika berlaku kematian yang mengejud dan melibatkan bilangan arnab yang banyak, lapor dengan segera kepada Pejabat Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran.

  # MENYIMPAN REKOD

  APAKAH KEPENTINGAN MENYIMPAN REKOD DALAM PENTERNAKAN ARNAB ?

  Kepentingan menyimpan rekod adalah untuk:

  1. Mengetahui jumlah ternakan arnab mengikut peringkat umur, jantina dan baka.
  2. Untuk mengetahui pretasi setiap ekor terutama dalam pemilihan anak untuk dijadikan baka.
  3. Untuk memudahkan program pembiakan.
  4. Memudahkan kerja harian seperti menguruskan (mengendalikan) arnab yang bunting, beranak dan menjalankan proses cerai susu.

  # MAKANAN UTAMA

  DIMANAKAH MAKANAN PELET ARNAB BOLEH DIBELI ?

  Makanan ini boleh dibeli dikedai-kedai makanan ternakan arnab dan dikeluarkan dalam beberapa jenama. Makanan ini berbentik pelet atau untilan yang keras, yang mempunyai saiz garispusat 4 mm dan paniang 2-3 sm.

  Diisi dalam beg-beg dan berat setiap beg mengandungi 50 kg pelet. Makanan ini mengandungi segala zat-zat untuk pertumbuhan badan arnab sekurang-kurangnya pada kadar kuantiti yang minimum. Disamping itu makanan ini boleh disimpan untuk jangka masa yang lebih lama dalam stor dan boleh digunakan apabila dikehendaki.

  Senarai pembuat makanan ternakan arnab seperti dalam appedix 2.

  # CARA PEMBERIAN MAKANAN

  ADAKAH APA-APA MASALAH DALAM PENGUNAAN MAKANAN PELET INI ?

  Masalah dalam pengunaan makanan ini adalah mutunya tidak tetap. Juga banyak untilan yang mudah pecah dan lebih banyak berdebu. Kerapkaii kandungan zat-zat tidak tetap dalam setiap beg makanan yang dibeli. Oleh ftu pillhiah jenania dari pengeluar makanan arnab yang disyorkan oleh Jabatan Perkhidmatan Haiwan.

  Kerap kali, apabila bedaku masalah ini, penternak menukar makanan arnab kepada jenama lain. Perbuatan ini adalah tidak digalakkan, kerana akan memberi masalah yang lebih besar kepada arnab seperti kembung dan boleh mengakibatkan kematian.

  Kalau perlu membuat penukaran makanan (atau memberi makanan yang baru dibeli walaupun dari jenama yang sama), lakukan percampuran dengan makanan yang sedia ada secara perlahan-lahan dalam masa 1 minggu. Jangan lakukan pertukaran secara mendadak atau sekaligus.

  # MAKANAN TAMBAHAN

  ADAKAH DAUN-DAUN BOLEH DIBERI KEPADA ARNAB PEDAGING ?

  Pemberian bahan hijau ini hendaklah diingati sebagai makanan tambahan sahaja. Jumlah yang patut diberi adalah mengikut jumlah yang boleh dimakan oleh arnab itu.

  Bahan-bahan hijau yang boleh digunakan seperti daun keledek dan daun kangkung. Lebihan kegunaan dapur juga boleh dimanfaatkan seperti daun kobis, sawi dan kacang panjang. Satu perkara yang perlu diambil perhatian dalam pemberian bahan hijau ini ialah kebersihan dan kandungan air pada bahan hijau tersebut.

  Untuk ini daun-daun tersebut hendaklah dibasuh dulu beberapa kaii dan kemudian dikeringkan pada panas matahari selama 2-3 jam. Kemudiannya bolehlah diberikan kepada amab.

  Lebihan sisa-sisa bahan hijau pada keesokkan harinya hendaklah dibuang, dan jangan digunakan lagi.

  Makanan utama iaitu makanan pelet arnab hendaklah diberikan dan boieh didapati dikedai jualan makanan ternakan.

  # PEMBIAKAN

  BAGAIMANAKAH CARA MENGAHWINKAN ARNAB ?

  Sebenarnya cara mengahwinkan arnab adalah mudah dan ringkas. Masukan arnab betina dalam sangkar arnab jantan. Jangan lakukan sebaliknya, kerana arnab betina mempunyai “territorial behaviour” yang kuat dan akan menyerang serta mungkin akan membunuh arnab jantan tersebut.

  Masa mengawan antara 1-5 minft sahaja. Kemudian ambil semula arnab betina dan kembalikan dalam sangkarnya. Jangan tinggalkan arnab betina dalam sangkar arnab jantan tersebut lebih dari tempoh tadi.

  Lakukan waktu proses mengawan amab ini dalam keadaan cuaca yang selesa seperti awal pagi atau lewat petang. Elakkan proses mengawan diwaktu tengahari kerana suhu yang tinggi akan mengurangkan kadar kesuburan.

  # KEKERAPAN MENGAWAN

  BERAPA KERAP ARNAB JANTAN BOLEH DIKAHWINKAN ?

  Arnab jantan dewasa yang subur hanya boleh digunakan sekali dalam masa 3 hari ataupun 3 kali seminggu. Ada juga yang mengsyorkan pengunaan 2 kali sehari dan kemudian direhatkan selama 3 hari. Pengunaan pejantan boleh dftingkatkan secara pelahan kepada sekali sehari.

  Pengunaan arnab jantan yang berlebihan akan mengurangkan kadar kebernasan dan kesuburan. Menggunakan seseekor penjantan yang terlalu kerap boleh menjejaskan keupayaan seksual arnab penjantan tersebut.

  # KAHWIN SELANJUTNYA

  BILAKAH IBU ARNAB YANG TELAH BERANAK BOLEH DIKHAWINKAN SEMULA ?

  Pada keadaan semuiajadi (di hutan) arnab betina akan mengawan semula dalam masa 24-48 jam selepas beranak. Keadaan ini tidak digalakkan dalam penternakan arnab komersial, kerana arnab betina tidak boleh digunakan lebih lama.

  Dalam pentemakan amab komersial arnab betina akan dikahwinkan semula dalam tempoh antara 3-4 minggu selepas tempoh beranak. Ataupun dalam masa proses anak cerai susu, arnab betina tersebut boleh dikhawinkan semula.

  # MENINGGIKAN KEBERNASAN

  BAGAIMANAKAH MEMPASTIKAN PROSES KAHWIN TELAH BERLAKU DENGAN SEMPURNA ?

  Untuk memastikan arnab tersebut sudah mengawan lalah apabila arnab jantan memanjat arnab betina untuk seketika dan kemudian arnab jantan akan menurunkan badannya seperti keadaan mengelunsur kebelakang atau terlentang.

  Untuk memastikan kebernasan, proses mengavvan yang pertama pada jam 8-10 pagi dan yang kedua boleh dilakukan 5-6 jam selepas proses mengawan yang pertarna. iaitu pada waktu petang.

  # TEMPOH BUNTING

  BERAPAKAH LAMA TEMPOH ARNAB INDUK BUNTING DAN APAKAH TANDA-TANDANYA ?

  Tempoh bunting amab betina antara 29 hingga 31 hari lagi. Bunting berat adalah pada minggu keempat kebuntingan. Pada peringkat lni kotak sarang beranak bolehlah diletakkan dalam sangkar amab tersebut. Tujuannya adalah supaya amab tersebut dapat menyesualkan dirinya lebih awal dengan kotak sarang tersebut.

  Tanda-tanda arnab tersebut hampir beranak jelas kelihatan pada hari ke 27-29 dimana ia akan berkeadaan gelisah dan kemudian akan mencabut bulu dari bahaglan bawah perutnya serta membuat sarang beranak dari bulu tersebut.

  Pada keadaan ini arnab tersebut hendaklah dibiarkan bersendirian dan jangan digangu, melainkan jika untuk menukarkan kotak sarang. Makanan dan minuman hendaklah disediakan secukupnya.

  # BUNTING PALSU

  BAGAIMANAKAH MENGESAN BUNTING PALSU ?

  Terdapat juga kejadian apa yang dipanggil “bunting paisu”, keadaan ini boleh dikesan pada masa kebuntingan hari ke 12 -17, pada masa itu arnab telah menunjukkan tanda-tanda hendak beranak dengan cuba membuat sarang dari bulu yang dicabut. Jika keadaan in! dikesan, arnab betina tersebut hendaklah dikahwinkan semula.

  # ANAK ARNAB

  BAGAIMANAKAH KEADAAN ANAK ARNAB YANG BARU LAHIR?

  Setelah arnab betina tersebut beranak, pastikan anak-anak arnab berada dalam kotak sarang. Jika terdapat anak arnab berada diluar kotak sarang, masukan dalam kotak sarang supaya tidak kesejukan.

  S. Apabila sudah memegang salah satu dari anak-anak amab, tangan yang sama hendaklah disapukan untuk seketika pada hidung ibunya, ini untuk mengelakkan ibu tersebut menyingkirkan atau membunuh anaknya kerana terdapat bau lain pada badan anaknya.

  Anak arnab yang baru lahir berkeadaan bogel (tidak mempunyai bulu), buta dan pekak. Bulu akan mula tumbuh pada umur seminggu. Sementara mata dan telinga akan berfungsi pada hari ke 7 hingga ke 10.

  Pada masa ini makanan utama ialah susu dari ibunya. Sehinggalah pada umur umur 14-16 hari anak arnab akan keluar dari kotak sarang dan mula cuba makan makanan ibunya.

  # MASA MENYUSU ANAK

  BILAKAH MASA IBU ARNAB MENYUSUKAN ANAKNYA ?

  lbu arnab akan menyusukan anaknya pada waktu malam. Biasanya sebanyak sekali dan paling kerap sebanyak dua kali sahaja. Yang paling penting dalam pemberian susu ini ialah susu awalan. Oleh kerana pemberian susu hanya sekaii atau dua kali, ini sudah tentu tidak mencukupi terutama disiang hari. Setiap kali ibu arnab masuk kedalam kotak sarang, anaknya akan cuba menyusu tetapi biasanya ibu arnab tersebut tidak akan memberi susu. Keadaan ini adalah normal dan tidak perlu dibimbangkan.

  # IBU ANGKAT

  APAKAH YANG PERLU DI LAKUKAN SEKIRANYA BILANGAN ANAK MELEBIHI DARI BILANGAN PUTING SUSU IBUNYA ?

  Sekiranya bilangan anak melebehi bilangan puting susu ini sudah tentu menimbulkan masalah. Bilangan puting susu biasanya lapan. Oleh itu anak yang lebih perlu diberi kepada ibu angkat.

  Pemilihan ibu angkat ialah dengan memilih ibu amab yang telah beranak dalam masa 48 jam dalam masa anak arnab itu lahir. Anak arnab yang diletakkan pada ibu angkat perlu dftandakan dengan warna pada bahagian kepala.

  Kemudian sapukan apa-apa wangi-wangian kepada ibu dan semua anak termasuk anak amab tersebut yang berada dalam kotak sarang yang sama. Wangian tersebut akan menutup perbezaan bau antara anak betul dan anak angkat.

  Susu awalan ini hanya pada tiga hari yang pertama dan mengandungi antibodi untuk ketahanan badan anak. Oleh itu pastikan anak arnab mendapat susu awalan tersebut. Susu selepas tempoh tersebut adalah susu blasa. Kemudian pemberian susu tersebut boleh diteruskan sehingga 2-4 minggu.

  # CERAI SUSU

  BILAKAH UMUR ANAK-ANAK ARNAB PERLU DICERAI SUSU ?

  Anak arnab boleh dibiarkan dalam sangkar ibunya dari umur sehari hingga mencapai peringkat cerai susu. Umur cerai susu ialah umur anak amab dipisahkan terus dari ibunya. Biasanya apabila anak anak amab berumur 1 bulan.

  Selepas itu anak arnab boleh dibuat pemilihan iaku sama ada untuk dijadikan baka atau untuk tujuan pengemukan. Pemillhan untuk dijadikan baka heridaklah berdasarkan kepada rekod prestasi yang dicatik dari masa kesemasa.

  Setiap amab yang dipilih hendaklah dilekatkan tag telinga sebagai tanda pengenalan individu. Anak-anak amab ini hendaklah disimpan dalam sangkar individu ataupun 2 ekor dalam satu sangkar.

  Setelah dibuat pemilihan untuk baka, baki anak-anak amab yang tidak dilpilih akan dijadikan untuk pengemukan (pengeluaran daging). Anak-anak amab ini boleh disimpan dalam sangkar secara kumpulan seiama 30-45 hari lagi.

  # PENENTUAN JANTINA

  BAGAIMANA MENENTUKAN JANTINA ARNAB YANG MASIH DIPERINGKAT ANAK ?

  Penentuan jantina boleh dilakukan dengan menekan secara pedahan bahagian lubang di atas dubur. Anak jantan akan menunjukkan tanda bonjolan yang membulat. Sementara anak arnab betina akan menunjukkan tanda belahan mengarah kedubur.

  # HASIL SAMPINGAN

  KULIT DARI ARNAB PEDAGING SESUAI UNTUK DIGUNAKAN UNTUK APA ?

  Kulit yang bermutu datangnya dari arnab yang berumur 5-6 bulan keatas dan diperolehi dari baka-baka jurusan pengeluaran fur (seperti Flemish Giant). Sementara kulit dari arnab pedaging berumur antara 2-3 bulan sahaja. Kulit adalah hasil sampingan dalam peternakan arnab pedaging (seperti New Zealand White).

  Dari kulit arnab pedaging tersebut juga boleh dibuat:

  1. Glu (gam)
  2. Baja (baja kompos)

  # CARA MUDAH MENTERNAK ARNAB

  BAGAIMANAKAH CARA YANG MUDAH SAYA BOLEH MENTERNAK ARNAB ?

  Menternak arnab adalah mudah dan boleh dilakukan oleh ahli keluarga yang lemah seperti suri-suri rumah dan anak-anak. Peternakan arnab boleh juga dilakukan secara sambilan atau sepenuh masa.

  Disamping membekal keperluan protein kepada keluarga dan negara, ia boleh menjadi sumber pendapatan sampingan kepada aktiviti utama sesebuah keluarga.

  Sebeium menternak secara komersial elok mulakan secara kecilan dulu. Kemudian apabila sudah mempunyai keupayaan, kemahiran dan pengalaman bolehiah memikirkan untuk menjalankannya secara komersial dengan cara besarkan pelahan-lahan.

  Untuk memulakan secara kecilan anda perlu sediakan/dapatkan beberapa perkara yang di bawah ini,

  1. buah sangkar dawai BRC (10-14 gauge) berukuran 2 ka x 3 ka x 1.5 ka setiap sangkar. Setiap sangkar untuk menempatkan seekor arnab baka.
  2. Reban kecil untuk memuatkan sangkar di dalamnya berukuran lebihkurang 4 ka x 22 ka x 6 ka. Sangkar dimasukkan dalam reban ini. Bumbung hendaklah dipasang bersama.
  3. Sumber air minuman yang bersih dan segar.
  4. Sumber makanan yang berzat, bersih dan segar.
  5. 5 buah kotak sarang plastik, 6 buah bekas makanan tembikar dan 6 buah bekas minuman.
  6. 1 set arnab dewasa berumur 3-5 bulan iaitu 1 ekor jantan dan 5 ekor betina.

  Pada permulaan adalah dinasihatkan mengunakan baka kacukan tempatan yang lebih murah berbanding mengunakan arnab import dan arnab kacukan tempatan lebih mudah dibeli. Setelah itu bolehlah mengunakan arnab baka pedaging yang diimport.

  # KHIDMAT NASIHAT

  DIMANAKAH BOLEH SAYA MENDAPATKAN MAKLUMAT LANJUT BERKENAAN PENTERNAKAN ARNAB SECARA KOMERSIAL ?

  Anda boleh menghubungi Jabatan Perkhidmatan Haiwan yang berhampiran. Ataupun menghubungi terus ke lbu Pejabat Perkhidmatan Haiwan seperti alamat di bawah:

  IBU PEJABAT PERKHIDMATAN HAIWAN,
  TINGKAT 8 & 9, BLOK A,
  WISMA CHASE PERDANA, OFF JALAN SEMANTAN,
  BUKIT DAMANSARA,
  50630 KUALA LUMPUR.

  [u.p: UNIT PEDAGING (ARNAB)
  TEL: 03-2540077
  SAMBUNGAN: 144 dan 145

  # MAKLUMAT TAMBAHAN

  BERAPA BANYAK MAKANAN PELET INI PERLU DIBERIKAN ?

  Sebagai panduan kasar angaran dibawah boleh dijadikan ukuran.

  KADAR PEMBERIAN MAKANAN RANSUM PELET ARNAB.
  PERINGKAT JUMLAH KUANTITI (gm/hari/ekor)
  INDUK (BETINA DEWASA) 120
  PEJANTAN (JANTAN DEWASA) 60
  ANAK ARNAB (1 – 2/3 BULAN) 50-100

  * Daun hijau hendaklah diberi secara bebas sebagai makanan tambahan.