BAGI menghasilkan usahawan ternak berjaya, Jabatan Perkhidmatan Haiwan (JPH) telah merangka beberapa latihan penternakan. Tahun ini kursus dijadualkan di lima pusat latihan bertujuan meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman kepada mereka yang berminat dalam bidang tersebut. Lima pusat berkenaan ialah Institut Haiwan, Kluang, Johor; Institut Pengurusan Veterinar Jalan Cheras, Kajang, Selangor; Institut Kemajuan Ternakan Ayam, Johor Bahru, Johor; Pusat Latihan Ternakan Ayam, Ayer Keroh, Melaka dan Pusat Latihan Veterinar, Jerangau, Terengganu.

Antara kursus yang ditawarkan ialah Rancangan Perniagaan di bawah program Ekonomi dan Kewangan Veterinar serta Latihan Sangkut (Ternakan Lembu) di bawah program Pembangunan Usahawan yang diadakan di Institut Pengurusan Veterinar, Jalan Cheras, Kajang.

Kursus Rancangan Perniagaan disasarkan kepada bakal dan pembimbing usahawan yang mana antara objektifnya adalah untuk menerangkan konsep dan kandungan rancangan perniagaan.

Ia juga diadakan supaya para peserta dapat memahami serta menyediakan rancangan operasi, pemasaran, organisasi dan kewangan usaha niaga ternakan.
Setelah menjalani kursus, para peserta diharap dapat membuat analisis daya saing usaha niaga dan menggunakan perisian spreadsheet dalam penyediaan rancangan perniagaan.

Bagi tujuan itu, kandungan kursus akan menumpu kepada lima perkara utama.

● prinsip ekonomi dan kewangan dalam penyediaan rancangan perniagaan.
● penggunaan perisian spreadsheet dalam penyediaan rancangan perniagaan.
● pengenalan kepada rancangan perniagaan.
● rancangan operasi dan strategi pemasaran.
● rancangan organisasi dan kewangan.

Mengenai Latihan Sangkut (Ternakan Lembu), objektifnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dalam penyelenggaraan ladang ternakan lembu berteknologi tinggi. Ia juga bertujuan mendedahkan peserta mengenai kemahiran menjalankan aktiviti aktiviti pengeluaran ternakan lembu menggunakanteknologi tinggi. Bagi mencapai objektif tersebut, kandungan kursus akan menyentuh aspek berkaitan penerangan mengenai pengendalian operasi ladang ternakan lembu pedaging yang menggunakan teknologi tinggi.

Menerusi kursus itu juga, para peserta dilatih untuk menjalankan sendiri (handson) semua aktiviti ladang berkenaan. Bagaimanapun kursus itu hanya dikhaskan kepada usahawan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB), Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta pembimbing usahawan daripada jabatan atau agensi di bawah kementerian itu.

Untuk keterangan lanjut sila hubungi pusat-pusat latihan Jabatan Perkhidmatan Haiwan berikut:

● Institut Haiwan, Kluang. Telefon: 07-7597000
● Institut Pengurusan Veterinar, Jalan Cheras, Kajang. Telefon: 03-87360411 atau 03-87373255
● Institut Kemajuan Ternakan Ayam, Johor Bahru Telefon: 07-2361313
● Pusat Latihan Ternakan Ayam, Ayer Keroh, Melaka Telefon: 06-2323280
● Pusat Latihan Veterinar Jerangau, Terengganu Telefon: 09-8384042

Senarai kursus yang ditawarkan, 2007

Institut Haiwan, Kluang.
● Teknologi pengurusan lembu pedaging
● Kemahiran teknikal lembu pedaging
● Pemakanan ternakan ruminan
● Pengurusan asas lembu tenusu
● Pengurusan kesihatan dan pemakanan lembu tenusu
● Penyelenggaraan loji dan mesin susu
● Pengurusan ladang lembu tenusu komersial
● Permanian beradas dan asas pembiakan lembu
● Ulang kaji pembiakan
● Lanjutan teknologi pembiakan
● Pengurusan kambing/bebiri
● Pengurusan kuda

Institut Pengurusan Veterinar,Jalan Cheras, Kajang.
● Rancangan perniagaan
● Motivasi keusahawanan
● Teknologi pemprosesan makanan
● Latihan industri pemprosesan
● Keratan daging
● Masakan segar berasaskan produkhaiwan
● Latihan sangkut (ternakan lembu)
● Latihan sangkut (ternakan kambing)
● Penyembelihan halal
● Keratan daging
● Latihan sangkut Intergrated Farming System
● Seminar pembangunan industri ternakanlembu
● Seminar usahawan gemilang

Institut Kemajuan Ternakan Ayam,Johor Bahru.

● Teknologi penternakan puyuh daging dan penelur komersial
● Pengurusan puyuh baka dan penetasan
● Teknologi sistem reban tertutup bagi penternakan ayam daging
● Pengurusan ayam kampung

Pusat Latihan Ternakan Ayam,Ayer Keroh, Melaka.

● Asas penternakan ayam pedaging komersial
● Bimbingan usahawan makanan tempatan berasaskan unggas
● Asas penternakan itik komersial

Pusat Latihan VeterinarJerangau, Terengganu.

● Asas pengurusan lembu pedaging
● Asas pengurusan kambing/bebiri pedaging
● Asas penternakan ayam pedaging komersial
● Pemprosesan makanan dan bajaorganik
● Kaedah memproses silaj dan garam

Untuk semak jadual latihan , sila layari link dibawah.

Institut Haiwan Kluang: http://agrolink.moa.my/jph/dvs/kursus/ihk.html
Institut Pengurusan Veterinar,Cheras: http://agrolink.moa.my/jph/dvs/kursus/ipv.html

Institut Kem Ternakan Ayam,J.Bahru:http://agrolink.moa.my/jph/dvs/kursus/ikta.html

PusatLatihanTernakanAyam, Melaka: http://agrolink.moa.my/jph/dvs/kursus/plta.html
Pusat Latihan Veterinar Cermin Kiri :http://agrolink.moa.my/jph/dvs/kursus/plv.html

About these ads